Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Knivbrott

År 2015 anmäldes omkring 9 700 brott mot knivlagen. Det är en ökning med 14 procent sedan föregående år.

Anmälda knivbrott

Anmälda brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §), 2006–2015. Källa: Anmälda brott

Knivlagen reglerar i vilken utsträckning man får ha kniv på allmän plats. Det är förbjudet att ha knivar och andra stick- eller skärvapen som är tänkta att användas som vapen på allmän plats, i skolor eller i fordon på allmän plats. Men det är viktigt att komma ihåg att en anmälan inte behöver innebära att kniven verkligen använts.

Uppklarade brott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m. (1, 2, 4 §), 2006–2015. Källa: Handlagda brott

Grips ofta på bar gärning

Andelen knivbrott där en misstänkt kan knytas till brottet är mycket hög jämfört med andra brott, omkring två tredjedelar av brotten leder till en så kallad personuppklaring. Det hänger ihop med att polisen ofta griper den misstänkta personen på bar gärning. Knivbrott upptäcks ofta i samband med hotfulla situationer eller vid misshandelsfall.

Kniv är ett vanligt vapnet vid våldshändelser med dödlig utgång och har så varit sedan 1970-talet. Kniv används oftast när våldet sker inomhus, vilket till stor del kan förklaras av att knivar finns till hands i bostäder. (Brottsutvecklingenlänk till annan webbplats)

Brås skolundersökning bland ungdomar i årskurs niolänk till annan webbplats visar att andelen unga som bär kniv har minskat de senaste åren; andelen var 16 procent år 1995, 10 procent 2008 och 8 procent i den senaste undersökningen 2011.

Lagförda för knivbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot lagen om förbud betr. knivar m.m.som huvudbrott 2006–2015. Källa: Personer lagförda för brott

Antalet lagföringsbeslut för brott mot knivlagen som huvudbrott ökade med 11 procent under 2015.

Fakta

  • 9 700 brott mott knivlagen anmäldes (2015)
  • 2 100  lagfördes för brott mot knivlagen som huvudbrott (2015)
  • 65 procent = personuppklaringsprocenten (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-12

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå