Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Insynsrådet

Insynsrådet biträder generaldirektören med råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen för verksamheten.
Brottsförebyggande rådets inynsråd 2013.

Bakre raden från vänster: Erik Grevholm (Brå), Emma Ekstrand (Kriminalvården), Erik Wennerström (Brå), Anders Hall (Rikspolisstyrelsen), Fredrik Holmberg (Ekobrottsmyndigheten), Anti Avsan (Sveriges Riksdag, M). Främre raden, fr v: Agneta Kornstrand (Domstolsverket), Annika Öster (Brottsoffermyndigheten), Hedvig Trost (Åklagarmydigheten). Frånvarande: Anna Pauloff (Statskontoret), Arhe Hamednaca (Sveriges Riksdag, S).

Insynsrådet består av generaldirektören och ytterligare högst åtta ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande.

Ledamöter

  • Anti Avsan, riksdagsledamot (Moderaterna)
  • Emma Ekstrand, tillförordnad enhetschef (Kriminalvården)
  • Anders Hall, avdelningschef (Rikspolisstyrelsen)
  • Arhe Hamednaca, riksdagsledamot (Socialdemokraterna)
  • Fredrik Holmberg, stabschef (Ekobrottsmyndigheten)
  • Agneta Kornstrand, chefsjurist (Domstolsverket)
  • Anna Pauloff, utredningschef (Statskontoret)
  • Hedvig Trost, byråchef (Åklagarmyndigheten)
  • Annika Öster, generaldirektör (Brottsoffermyndigheten)

Sidan senast uppdaterad: 2015-04-16

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)