Södertälje

Samtliga brott

Samtliga anmälda brott, per 100 000 inv., 2008–2015 Källa: Anmälda brott

Brott mot person

Anmälda brott mot person, per 100 000 inv., 2008–2015 Källa: Anmälda brott

Brott mot förmögenhet

Anmälda brott mot förmögenhet, per 100 000 inv., 2008–2015 Källa: Anmälda brott

Vid årsskiftet 2015 upphörde de 21 länspolismyndigheterna och övergick i de nya polisregionerna. Uppgifter på regionivå finns endast från och med 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19

Anmälda brott per kommun i Urban-15-områden