Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Förebygga brott

 • Ödmjukhet viktigt i samverkansarbetet

  19 oktober, 2016
  I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsedda händelser inträffar.
 • Samarbeten och medborgaranda ska förebygga brott i småkommuner

  24 augusti, 2016
  Visste du att din kommun kan söka pengar från Brå för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser – kunskap som sedan kan spridas vidare till andra lokala aktörer? För Länsstyrelsen i Norrbotten innebär stödet fler verktyg för kartläggning och därmed ett brottsförebyggande arbete som blir mer hållbart och långsiktigt.
 • Ny kunskap skapas av samspel mellan lokal och nationell nivå

  26 juli, 2016
  Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med får några kommuner stöd inom ett visst område och därefter kommer Brå att sprida deras erfarenheter till andra kommuner. 
 • Från ord till handling: Älvkarleby fokuserar på gemensam målbild

  01 juli, 2016
  Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metodstöd.

Tre frågor om kunskapsbaserat arbete


Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

På gång

Prenumerera

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post.