Bättre stöd till unga brottsoffer

2009-05-04
Barn och unga som blir utsatta för brott har ofta ett särskilt stort behov av stöd inför kontakten med rättsväsendet, men även för att bearbeta sina upplevelser.
Barn och unga som blir utsatta för brott har ofta ett särskilt stort behov av stöd inför kontakten med rättsväsendet, men även för att bearbeta sina upplevelser. Brottsofferjourerna har under tre år arbetat med att förbättra sitt stöd till just unga brottsoffer, vilket bland annat resulterat i en särskild webbplats för unga.
Ungdomar på stan

Ungdomar på stan. Foto: Bicho/Botvidsson

På brottsofferjourerna finns stödpersoner som lyssnar på och ger råd till brottsutsatta unga. Stödpersonerna berättar hur det går till med polisanmälan, skadestånd, rättegång och andra kontakter med myndigheterna. Under tre år har Brottsofferjourernas riksförbund drivit ett projekt i syfte att bättre nå ut till och hjälpa barn och unga som blivit utsatta för brott. Ett resultat av arbetet är bland annat ungaboj.se, en webbplats som riktar sig till unga brottsoffer.

Fler kontakter med unga


Brå har på uppdrag av Brottsofferjourernas riksförbund utvärderat satsningen för att se vilken effekt det har fått. En av ambitionerna var att nå ut till fler unga, vilket har lyckats om man ser till att antalet kontakter som brottsofferjourerna har haft med unga har ökat. Man ville också få in fler yngre stödpersoner, vilket inte har gått lika lätt. Men även om många av de yngre som visade intresse sedan hoppade av så finns det fler yngre stödpersoner på jourerna nu jämfört med tidigare.

Många ungdomar som har blivit utsatta för brott kan känna sig både kränkta och otrygga efter händelsen. När Brå i en enkät frågade ungdomar som har varit i kontakt med en brottsofferjour om deras upplevelse av kontakten tyckte tre fjärdedelar att kontakten bidragit till att minska de negativa känslorna som de kände med anledning av brotten.    

Bakgrund/ BOJ

Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som genom ett hundratal brottsofferjourer ger stöd åt brottsoffer och vittnen. Förbundet arbetar för bättre villkor och bättre bemötande av brottsoffer. Projektet "Stöd till unga brottsoffer — en mänsklig rättighet" bedrevs mellan 2005—2008 i syfte att bättre nå ut till och hjälpa unga brottsoffer.