Grannsamverkan i Halland prisas

2012-10-25
Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA.
Projektet Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland vann i dag den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Projektet har minskat brottsligheten med 37 respektive 23 procent i två bostadsområden.
Årets tema för tävlingen är lokalt polisarbete mot inbrott,våld i nära relationer och ungdomsbrottslighet. Grannsamverkan i flerfamiljshus är ett projekt där den lokala polisen i Halland tillsammans med boende, försäkringsbolag och bostadsföretag framgångsrikt minskat brottsligheten — främst inbrott — i flerfamiljshus i två socialt utsatta områden (Sörse och Andersberg). Före införandet av grannsamverkan visade undersökningar bland boende att främst utlandsfödda personer uppgav att de kände en oro för att gå ut på kvällar och nätter. Polisstatistik visade också att förhållandevis många polisanmälningar kom från områdena.

– Vi var måna om att få till stånd en långsiktig minskning av brottsligheten. Det är svårt för polisen att lösa utan samverkan, säger Tomas Jansson, poliskommissarie på polismyndigheten i Hallands län.

Grannsamverkan startades 2007 i området Sörse och 2008 i Andersberg. Bland aktiviteterna märks utbildning i brottsprevention av ett antal kontaktombud, nattvandringar samt trygghetsvandringar där boende tillsammans med bostadsbolag kunnat peka på otrygga platser i närmiljön — exempelvis oklippta buskage och dålig belysning. Polisen utökade också inledningsvis sin fotpatrullering i områdena med en timme i veckan.

Högskolan i Halmstad har utvärderat projektet


En sak som skiljer projektet från många andra grannsamverkanprojekt är att en högskola funnits med i projektets styrgrupp för att mäta effekter av insatserna. Projektet har haft som huvudmål att minska brottsligheten och öka tryggheten bland de boende. Utvärderingen, som gjorts av Högskolan i Halmstad, visar en betydande minskning av brottslighet före och efter införandet av grannsamverkan. Från 2006 - året innan Grannsamverkan startade i Sörse - till 2010, har den polisanmälda brottsligheten minskat med 37 procent. Brottsligheten på Andersberg har efter etableringen av Grannsamverkan 2008, minskat med 23 procent fram till 2010. Främst är det tillgreppsbrott som inbrott i lägenheter, källare och vindsförråd som minskat till följd av åtgärderna, men även skadegörelsen har minskat. Jämförelser med omkringliggande områden har gjorts, och där har inbrottsfrekvensen under motsvarande period ökat. Effekterna också mätts med hjälp av enkätundersökningar som omfattat drygt 500 boende. Ett flertal nyckelpersoner har också intervjuats. Resultaten visar att tryggheten ökat bland de boende.

De flesta trappuppgångar i de båda områdena är i dag, drygt fem år efter att projektet initierades, involverade i grannsamverkan.  Enligt försäkringsbolagens statistik kostar varje inbrott omkring 11 000 svenska kronor. I summan räknas inte samhällskostnader in såsom polisinsatser/utredningstid och omkostnader för bostadsbolaget. Det finns ingen sammanlagd uträkning om projektet grannsamverkan i flerfamiljshus har gått med vinst, men brottsligheten har minskat med mer än 20 procent i de båda områdena sedan grannsamverkan infördes.

Projektet får nu representera Sverige i den europeiska finalen i tävlingen som avgörs i Nicosia på Cypern 4-5 december.

Projektet har tidigare genom Länsförsäkringar i Halland fått en utmärkelse av den internationella organisationen Centre for Sustainability and Excellence som årligen utlyser en tävling om “best practice" inom CSR, corporate social responsibility.

Juryns motivering


Projektet får pris för att ha lyckats med den svåra utmaningen att etablera och upprätthålla grannsamverkan i flerfamiljshus i två socialt utsatta områden i Halland Anonymitet och rädsla för att gå ut efter mörkrets inbrott präglade tidigare vardagen för många boende i områdena. Polisen har i samverkan med relevanta aktörer som boende, försäkringsbolag, bostadsbolag och högskolan fått till stånd ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete. Verksamheten är externt utvärderad och uppvisar tydliga resultat i form av färre inbrott, minskad skadegörelse och ökad trygghet bland de boende.

Kortfakta om European Crime Prevention Award (ECPA)

  • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa. Det vinnande bidraget belönas med 20 000 euro.
  • 2012 års tema är lokalt är lokalt polisarbete mot inbrott, våld i nära relationer och ungdomsbrottslighet. Tio bidrag tävlade i den svenska nomineringen. Merparten av bidragen har en polisiär inriktning och en stor geografisk spridning. Bidrag kom bland annat från Blekinge, Halland, Stockholm, Göteborg, Södertälje och Jämtland.
  • Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska tävlingen. Juryn, bestående av representanter för Sveriges kommuner och landsting, Polishögskolan och Brå, värderar bidragen utifrån i förväg uppställda tävlingskriterier (utvärdering, replikerbarhet, samarbete och innovativitet).
  • År 2012 är Cypern värdland för den europeiska tävlingen. Den svenska vinnaren kommer att representera Sverige vid den internationella tävlingen 4-5 december i Nicosia på Cypern.
  • År 2011 deltog 16 länder i den europeiska finalen som avgjordes i december i Warszawa i Polen.

Från början var ECPA en nationell tävling i Holland, men sedan år 1998 är det en europeisk tävling. Sverige har deltagit i tävlingen varje år och har vunnit två gånger: 1998 med projektet Rinkebyskolan samt 2007 med projektet Kvinnofridsprogrammet i Malmö.