Högaktiva lagöverträdare


Det är en liten grupp i samhället – omkring 12 000 personer i hela landet – som står för en stor del av brottsligheten. Ofta handlar det om ringa narkotikabrott, olika trafikbrott och stölder. En ny kortanalys från Brå studerar tidigare brottslighet hos personer som lagförts under ett år.

Jonas Öberg, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs

Jonas Öberg. Foto: Liselotte van der Meijs

Forskning har tidigare visat att brottsligheten är mycket ojämnt fördelad i samhället. Den bilden bekräftas även av Brås kortanalys Högaktiva lagöverträdare – beräkning och geografisk fördelning. Den visar att en mindre grupp (15 %) av undersökningspopulationen (samtliga personer som lagfördes 2012) har lagförts fem eller fler gånger under undersökningsperioden som sträcker sig fem år tillbaka. Med Brås definition beräknas antalet högaktiva lagöverträdare till närmare 12 000 personer i landet år 2012. Det motsvarar 16 högaktiva lagöverträdare per 10 000 i befolkningen. De står i sin tur för 56 procent av brotten som begåtts under undersökningsperioden.   

Finns i hela landet

En fjärdedel av de högaktiva lagöverträdarna bor i kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men de är inte begränsade till storstadsområden – det finns ett flertal småorter med på listan över kommuner med flest högaktiva lagöverträdare. Den geografiska spridningen är också stor, högaktiva lagöverträdare återfinns i hela landet.

– Ofta rör det sig om personer med ett aktivt narkotikamissbruk – 8 av 10 högaktiva lagöverträdare har lagförts för just ringa narkotikabrott. Det här visar att missbruksbehandling är nödvändigt för att komma till rätta med brottsligheten hos de högaktiva lagöverträdarna, liksom en nära samverkan mellan polis och socialtjänst, säger Jonas Öberg, utredare på Brå som har skrivit kortanalysen. 

Andra vanliga brott är snatteri/stöld, olovlig körning, olaga hot, brott mot knivlagen, rattfylleri och misshandel (ej grov). Grövre brott som rån är ovanligt.

Överensstämmer med polisens fokuslistor

Brås definition av högaktiva lagöverträdare verkar överensstämma med de så kallade livsstilskriminella i polisens fokuslistor. Registermässigt liknar de 659 personer som fanns på polisens fokuslistor under första kvartalet 2013 i stor utsträckning de högaktiva lagöverträdarna i kortanalysen, såväl när det kommer till tidigare belastning som typ av brottslighet och ålder. Personerna på polisens fokuslistor är däremot i något större utsträckning män.

Högaktiva lagöverträdare

Personer med minst fem tidigare lagföringar inom fem år från urvalslagföringen, samt minst tre år mellan ingångslagföringens och urvalslagföringens beslutsdatum.

Kontakt

Jonas Öberg
08-401 87 81

Högupplöst pressbild


Vid publicering av bild, ange fotograf Liselotte van der Meijs.