En av sex politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld

2012-12-10
Många av landets politiker har blivit utsatta med anledning av sitt förtroendeuppdrag. Det visar en unik studie från Brå.

Sanna Wallin och Lisa Wallin, båda utredare på Brå.

Många av landets politiker har blivit utsatta med anledning av sitt förtroendeuppdrag. Särskilt utsatt är ordförandeposten där en fjärdedel uppger att de utsatts för främst hot och trakasserier. Det visar en unik studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
Bland de tillfrågade ledamöterna i fullmäktige uppger 16 procent att de någon gång under 2011 utsattes för hot, våld eller trakasserier. Majoriteten av dem som drabbades under föregående år, utsattes flera gånger (79 procent).

— Trakasserier är vanligast men även hot förekommer i relativt stor utsträckning, säger Lisa Wallin, utredare på Brå. Misshandel och skadegörelse är betydligt ovanligare. Yngre politiker är mer utsatta; mer än var fjärde förtroendevald i åldern 20 — 29 år uppger att de utsatts i egenskap av politiker under 2011.

Ordförandeposten särskilt utsatt


Utsattheten skiftar mellan olika partier och olika politiska uppdrag. Förtroendevalda inom hälso- och sjukvårdsnämnder, styrelser och socialnämnder är exempelvis mer utsatta än genomsnittet. Två särskilt utsatta positioner är ordförande i socialnämnd och styrelseordförande, där 36 respektive 35 procent uppger att de utsatts.

Skillnader mellan partierna


Bland partierna uppger sig förtroendevalda inom Centerpartiet vara utsatta i lägst utsträckning (11 procent), medan Sverigedemokraterna uppger sig vara utsatta i störst utsträckning (49 procent). Motsvarande siffror för övriga partier är Kristdemokraterna (13 procent), Socialdemokraterna (14 procent), Folkpartiet (15 procent), Moderaterna (16 procent), Vänsterpartiet (18 procent), Miljöpartiet (19 procent) och övriga partier (20 procent).

Konsekvenser för det politiska engagemanget


Få har valt att lämna sina uppdrag på grund av utsatthet. Brås studie visar dock att nästan var tionde har undvikit att engagera sig eller att uttala sig i en specifik fråga på grund av utsatthet eller oro för att utsättas, vilket gör detta till ett hot mot demokratin.
— Det är viktigt att den som utsätts alltid rapporterar händelsen, säger Sanna Wallin, utredare på Brå. På så sätt tar man avstånd och visar att hot och våld inte accepteras. Idag polisanmäls bara 22 procent av fallen.

Fakta


Rapporten Politikernas trygghetsundersökning (Brå 2012:14) är den första i sitt slag som genomförs i den här omfattningen. I undersökningen, som har gjorts på uppdrag av regeringen, har närmare 10 000 förtroendevalda politiker svarat på frågor om oro och utsatthet för hot, våld och trakasserier i samband med sitt uppdrag som politiker under 2011.

För mer information


Sanna Wallin, 08-401 87 74,
Lisa Wallin, 08-504 454 22 eller
Joakim Krantz, 08-401 87 81, alla utredare på Brå.