Handlagda brott (prel. statistik)

Preliminär statistik för första halvåret 2017 finns tillgänglig från den 21 september.