The Stockholm Criminology Symposium

Stockholm Criminology Symposium är en internationell konferens med fokus på det kriminalpolitiska området som arrangeras årligen av Brottsförebyggande rådet.

The Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brå har etablerats som en av världens tre stora årliga internationella konferenser i kriminologi. I samband med symposiet delas the Stockholm Prize in Criminology ut till forskare som har utmärkt sig inom kriminologin.

Symposiet är tänkt att ge beslutsfattare, praktiker samt kriminologer från hela världen tillfälle att diskutera strategier och utbyta metoder och åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

www.criminologysymposium.com

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-14

Läs mer

På konferensens engelskspråkiga webbplats kan du läsa mer om programmet.