Tillsatta anställningar

 • Kravanalytiker


  2017-10-18
  Brå har beslutat att provanställa en kravanalytiker snarast, dock senast fr.o.m. den 1 januari 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 2018. Kravanalytikern är placerad vid enheten för IT.
 • Personalspecialist/rekryterare


  2017-10-13
  Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa en personalspecialist/rekryterare fr.o.m. den 12 oktober 2017 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 28 februari 2018. Personalspecialisten/rekryteraren är placerad vid enheten för personal.
 • Utredare


  2017-10-13
  Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa en utredare fr.o.m. den 6 november 2017 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 30 april 2018. Utredaren är placerad vid enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet.
 • Handläggare


  2017-10-13
  Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa en handläggare fr.o.m. den 23 oktober 2017 och dock längst t.o.m. den 22 april 2018. Handläggaren är placerad vid enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.
 • Utredare


  2017-10-06
  Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa en utredare fr.o.m. den 1 oktober 2017 och dock längst t.o.m. 31 december 2017. Utredaren är placerad vid enheten för statistiska undersökningar.