Tillsatta anställningar

 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att provanställa en utredare från och med den 1 september 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 28 februari 2018.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att tillsvidareanställa en utredare från och med den 1 juni 2017 och tills vidare.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att tillsvidareanställa två utredare från och med den 1 juni 2017 och tills vidare.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att provanställa en utredare från och med den 21 augusti 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 20 februari 2018.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att visstidsanställa en löne- och personaladministratör från och med den 28 juni 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 31 augusti 2018.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att tillsvidareanställa två utredare från och med den 1 juni 2017 och tills vidare.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att provanställa en utredare från och med den 14 augusti 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 13 februari 2018.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att visstidsanställa två utredare från och med den 1 juni 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2017.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att provanställa en utredare från och med den 7 augusti 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 6 februari 2018.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att provanställa en utredare från och med den 14 augusti 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 13 februari 2018.
 • Utredare


  2017-05-23
  Brå har beslutat att provanställa en utredare från och med den 1 september 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 28 februari 2018.
 • Enhetschef


  2017-05-18
  Brå har beslutat att tillsvidareanställa en Enhetschef från och med den 1 maj 2017 och tills vidare.
 • Löne- och personaladministratör


  2017-05-17
  Brå har beslutat att visstidsanställa en löne- och personaladministratör från och med den 28 juni 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 31 augusti 2018.
 • Kommunikatör


  2017-05-17
  Brå har beslutat att provanställa en kommunikatör från och med den 4 september 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 3 mars 2018.
 • Produktionsstatistiker


  2017-05-10
  Brå har beslutat att visstidsanställa två produktionsstatistiker från och med den 8 maj 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2017.