Utsatta områden

Vissa stadsdelar i Sveriges städer kallas ibland för utsatta områden. Det är stadsdelar, eller delar av sådana, som under många år dragits med problem, bland annat i form av brottslighet och upplevelse av otrygghet. Satsningen URBAN 15 ger några av dessa stadsdelar särskilt stöd.

Skiljer sig utsatta områden från andra stadsdelar när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete? Hur vet vi att vi gör rätt saker? Vem bedömer vad som ska göras och hur det ska göras? Filmat på ett seminarium under konferensen Råd för framtiden 2016.

Femton stadsdelar runt om i Sverige omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. Satsningen, som fått namnet URBAN 15, innebär att vissa statliga myndigheter, däribland Brå, ska ge ett särskilt stöd till dessa områden. Brå tar fram uppgifter om anmälda brott och upplevd trygghet på kommun- och stadsdelsnivå i de kommuner som ingår i URBAN 15. Antalet polisanmälda brott redovisas för vart och ett av de 15 områdena från och med 2008-2015. Upplevelsen av trygghet redovisas för de 15 områdena sammantaget i den nationella trygghetsundersökningen (NTU) från och med 2007 till och med 2014.

Här hittar du statistiken för utsatta områden


Omslaget till publikationen Börja med en kartläggning!

Arbeta kunskapsbaserat

Skriften Börja med en kartläggning! är till för att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet, där en kartläggning av situationen i ett område är den självklara utgångspunkten. Skriften vänder sig i första hand till brottsförebyggande aktörer i URBAN 15-områden. Men även samordnare i lokala brottsförebyggande råd kan ha nytta av den enkla beskrivningen av hur Brås statistik över antal polisanmälda brott och annan statistik kan sammanställas och användas. För de personer som arbetar med sociala insatsgrupper (SIG) kan den detaljerade metodbeskrivningen av SIG-arbetet i Södertälje fungera som både inspiration och kunskapskälla.

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Medverkande: Daniel Vesterhav och Karin Svanberg, enhetschefer Brå samt Ulf Merlander, polis i Region Väst.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad
: 1 december, 2015

Information om brottsförebyggande arbete på olika språk

Grannsamverkan och trygghetsvandringar är beprövade metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Brå har översatt material om metoderna till ett flertal språk. Med ett översatt material kan fler medborgare nås och engagera sig i att skapa en tryggare miljö i deras bostadsområde. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-07