Nyheter och pressmeddelanden från Brottsförebyggande rådet https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/nyheter.html sv SiteVision 4.5.2 Mon, 01 Apr 2019 09:00:24 +0200 Brottsförebyggande Råd för framtiden Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete visar Brås rapport att kommunerna inte prioriterar arbetet tillräckligt. Den 3–4 april samlas drygt 600 av landets brottsförebyggare på konferensen Råd för framtiden, för att diskutera nuläge och fortsatt utveckling. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson. Ur programmet: hur kriminologi kan användas i praktiken; vilken kompetens som behövs för att beställa brottsförebyggande arbete och hur man på lokal nivå kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Större delen av konferensen filmas och direktsänds. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-04-01-brottsforebyggande-rad-for-framtiden.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-04-01-brottsforebyggande-rad-for-framtiden.html Fri, 29 Mar 2019 16:57:54 +0100 Nya studier om brott och migration Det är stor efterfrågan på ny kunskap om brottslighet bland personer med utrikes bakgrund. Därför har Brå beslutat att initiera två nya forskningsprojekt på området. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-03-29-nya-studier-om-brott-och-migration.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-03-29-nya-studier-om-brott-och-migration.html Thu, 28 Mar 2019 09:30:06 +0100 Slutlig brottsstatistik 2018 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2018. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-03-28-slutlig-brottsstatistik-2018---handlagda-brott-misstankta-personer-samt-handlagda-brottsmisstankar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-03-28-slutlig-brottsstatistik-2018---handlagda-brott-misstankta-personer-samt-handlagda-brottsmisstankar.html Thu, 28 Mar 2019 09:30:05 +0100 Slutlig brottsstatistik 2018 – anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2018. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-03-28-slutlig-brottsstatistik-2018---anmalda-brott-samt-konstaterade-fall-av-dodligt-vald.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-03-28-slutlig-brottsstatistik-2018---anmalda-brott-samt-konstaterade-fall-av-dodligt-vald.html Tue, 05 Mar 2019 15:07:35 +0100 ”Min förhoppning är att få fler kommuner i länet att samverka kring de utmaningar som finns” Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan länsstyrelserna i Sverige fick i uppdrag av regeringen att inrätta samordnare för brottsförebyggande arbete. Samordnarna ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Sanela Cerimagic, samordnare på länsstyrelsen i Västmanland, har varit på plats sedan starten 2017 och svarar här på några frågor om hur hon tycker att stödet till det lokala arbetet har fungerat så här långt. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-03-05-min-forhoppning-ar-att-fa-fler-kommuner-i-lanet-att-samverka-kring-de-utmaningar-som-finns.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-03-05-min-forhoppning-ar-att-fa-fler-kommuner-i-lanet-att-samverka-kring-de-utmaningar-som-finns.html Thu, 28 Feb 2019 09:00:01 +0100 Nya prognoser över volymerna i rättskedjan Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2019–2022. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka de närmaste åren. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-02-28-nya-prognoser-over-volymerna-i-rattskedjan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-02-28-nya-prognoser-over-volymerna-i-rattskedjan.html Tue, 12 Feb 2019 11:00:00 +0100 Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-02-12-ny-studie-belyser-mekanismer-bakom-skjutvapenvaldet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-02-12-ny-studie-belyser-mekanismer-bakom-skjutvapenvaldet.html Mon, 04 Feb 2019 12:58:42 +0100 Lokala förutsättningar styr det brottsförebyggande arbetet Brå har följt uppbyggnaden av det brottsförebyggande arbetet i södra Lappland. Där har man arbetet arbetat enligt samverkansprocessen med medvetna anpassningar utifrån lokala förutsättningar. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-02-04-lokala-forutsattningar-styr-det-brottsforebyggande-arbetet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-02-04-lokala-forutsattningar-styr-det-brottsforebyggande-arbetet.html Wed, 23 Jan 2019 09:40:30 +0100 Erik Wennerström blir domare i Europadomstolen           Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström har blivit vald till ny svensk domare i Europadomstolen i Strasbourg.   https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-01-23-erik-wennerstrom-blir-domare-i-europadomstolen----------.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-01-23-erik-wennerstrom-blir-domare-i-europadomstolen----------.html Thu, 17 Jan 2019 09:30:01 +0100 Anmälda brott 2018 – preliminär statistik Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-01-17-anmalda-brott-2018---preliminar-statistik.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-01-17-anmalda-brott-2018---preliminar-statistik.html Tue, 15 Jan 2019 11:30:00 +0100 Otrygghet och oro för brott begränsar vardagslivet Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för polisen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-01-15-otrygghet-och-oro-for-brott-begransar-vardagslivet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-01-15-otrygghet-och-oro-for-brott-begransar-vardagslivet.html Thu, 10 Jan 2019 08:30:00 +0100 Riskfaktorerna som påverkar utsattheten mest Risken att utsättas för brott mot enskild person avtar med åldern – medan ensamstående och boende i flerfamiljshus har större risk att utsättas för brott. Även kön påverkar risken att utsättas för vissa brott. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-01-10-riskfaktorerna-som-paverkar-utsattheten-mest.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-01-10-riskfaktorerna-som-paverkar-utsattheten-mest.html Wed, 26 Dec 2018 08:00:00 +0100 Nya och förändrade brottskoder vid årsskiftet Vid årskiftet införs ett antal nya brottskoder. Bland nyheterna märks bland annat nya koder för relationen mellan offer och gärningsperson vid misshandel och våldtäkt, samt nya brottskoder för bland annat romansbedrägerier och otillåten hantering av en invasiv främmande art. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-26-nya-och-forandrade-brottskoder-vid-arsskiftet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-26-nya-och-forandrade-brottskoder-vid-arsskiftet.html Wed, 19 Dec 2018 12:47:14 +0100 Finland vann European Crime Prevention Award 2018 European Crime Prevention Award (ECPA) är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Finland. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-19-finland-vann-european-crime-prevention-award-2018.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-19-finland-vann-european-crime-prevention-award-2018.html Mon, 17 Dec 2018 08:00:01 +0100 Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen? Det har gjorts många studier runt om i världen om kamerabevakning och dess brottsförebyggande effekter. Brå har i en metastudie låtit fyra forskare sammanställa de sammantagna effekterna. En ny skrift från Brå ger en överblick av resultaten. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-17-kamerabevakningens-brottsforebyggande-effekter---vad-sager-forskningen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-17-kamerabevakningens-brottsforebyggande-effekter---vad-sager-forskningen.html Fri, 14 Dec 2018 08:00:00 +0100 Utvärdering av medborgarlöften I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet beslutades att polisen skulle börja arbeta med så kallade medborgarlöften. Brå har följt arbetet med medborgarlöften i fyra utvalda områden, och utvärderat hur det har fungerat. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-14-utvardering-av-medborgarloften.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-14-utvardering-av-medborgarloften.html Fri, 14 Dec 2018 08:00:00 +0100 Kommunikationen central i arbetet med medborgarlöften Medborgarlöften handlar om att lyssna, men också om att berätta – vad gör polisen egentligen och vad blev resultatet? Brå har följt hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra lokalpolisområden. En slutsats är att kommunikationen och dialogen är centrala delar i arbetet som måste finnas med för att arbetssättet ska fungera. Anna Horgby, utredare på Brå, svarar här på några frågor om genomgången av arbetet med medborgarlöften. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-14-kommunikationen-central-i-arbetet-med-medborgarloften.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-14-kommunikationen-central-i-arbetet-med-medborgarloften.html Tue, 11 Dec 2018 14:09:19 +0100 Se filmerna om grannsamverkan Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-11-se-filmerna-om-grannsamverkan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-11-se-filmerna-om-grannsamverkan.html Thu, 06 Dec 2018 15:06:46 +0100 Arbetssättet som ger en bredare lägesbild  Kommunerna Botkyrka och Sollentuna ingår sedan 2016 i ett pilotprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete som Brå drivit i sju pilotområden. För att bättre systematisera och strukturera samverkan har man testat arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST). I Botkyrka pratar polisen om att uppfattas som en person, inte som en institution och i Sollentuna kommun vittnar man om en betydligt bättre systematik i trygghetsarbetet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-06-arbetssattet-som-ger-en-bredare-lagesbild-.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-06-arbetssattet-som-ger-en-bredare-lagesbild-.html Thu, 06 Dec 2018 08:30:00 +0100 Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för elever i årskurs nio. Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-12-06-elevers-vardag-och-sociala-liv-begransas-av-radsla-for-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-12-06-elevers-vardag-och-sociala-liv-begransas-av-radsla-for-brott.html Tue, 04 Dec 2018 09:00:00 +0100 Brottsoffer får för sällan stöd och hjälp Betydligt fler brottsoffer skulle behöva erbjudas stöd och hjälp än vad som sker idag. Kvinnor erbjuds oftare brottsofferstöd från ideella organisationer än män, men kvinnor uppger också oftare att de har behov av stöd som inte finns att tillgå. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-12-04-brottsoffer-far-for-sallan-stod-och-hjalp.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-12-04-brottsoffer-far-for-sallan-stod-och-hjalp.html Thu, 22 Nov 2018 13:28:42 +0100 Fokus på formell kontroll i årets ansökningar om ekonomiskt stöd Trygghet i lokaltrafiken, mobila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade insatser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att förebygga brott är några exempel på vad årets ansökningar som beviljats Brås ekonomiska stöd handlar om. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-11-22-fokus-pa-formell-kontroll-i-arets-ansokningar-om-ekonomiskt-stod.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-11-22-fokus-pa-formell-kontroll-i-arets-ansokningar-om-ekonomiskt-stod.html Mon, 19 Nov 2018 08:30:00 +0100 Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, främst bland kvinnor. Även utsatthet för hot har ökat, och är något vanligare bland män än bland kvinnor. Det visar en sammanställning av centrala resultat ur Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet (Brå). https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-11-19-fler-kvinnor-uppger-att-de-utsatts-for-sexualbrott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-11-19-fler-kvinnor-uppger-att-de-utsatts-for-sexualbrott.html Tue, 23 Oct 2018 15:45:01 +0200 Pris till förebyggande arbete mot sexuella ofredanden på festivaler I dag tilldelas projektet Trygga, säkra evenemang, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Wien 4–6 december. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-10-23-pris-till-forebyggande-arbete-mot-sexuella-ofredanden-pa-festivaler.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-10-23-pris-till-forebyggande-arbete-mot-sexuella-ofredanden-pa-festivaler.html Mon, 22 Oct 2018 11:09:21 +0200 Involvera hela kommunen i det förebyggande arbetet Många kommuner kämpar med att finna tid och resurser till det förebyggande arbetet. I Bjuvs kommun ser man lösningen i att aktivera fler medarbetare och förvaltningar så att arbetet också fördelas på fler. Tanken är att det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra hela kommunens verksamhet.  https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-10-22-involvera-hela-kommunen-i-det-forebyggande-arbetet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-10-22-involvera-hela-kommunen-i-det-forebyggande-arbetet.html Tue, 02 Oct 2018 10:24:47 +0200 Dialog är grunden för att skapa ett tryggare Angered I Brås rapporter framhålls den lokala förankringen som ett framgångsrecept i socialt utsatta områden. Göteborgsstadsdelen Angered är ett exempel på hur man genom dialog, samverkan och närvaro arbetar för att öka tryggheten och förtroendet för samhällsfunktionerna. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-10-02-dialog-ar-grunden-for-att-skapa-ett-tryggare-angered.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-10-02-dialog-ar-grunden-for-att-skapa-ett-tryggare-angered.html Mon, 20 Aug 2018 08:30:00 +0200 Allt fler män uppger utsatthet för antireligiösa hatbrott Den vanligaste förövaren vid främlingsfientliga, antireligiösa och homofobiska hatbrott är en helt obekant person. Vid främlingsfientliga hatbrott är risken att utsättas fyra gånger större för yngre personer än för äldre. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå). https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-08-20-allt-fler-man-uppger-utsatthet-for-antireligiosa-hatbrott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-08-20-allt-fler-man-uppger-utsatthet-for-antireligiosa-hatbrott.html Fri, 13 Jul 2018 10:22:23 +0200 Chef utsedd för Center mot våldsbejakande extremism Jonas Trolle har den 13 juli 2018 utsetts av regeringen som chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-07-13-chef-utsedd-for-center-mot-valdsbejakande-extremism.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-07-13-chef-utsedd-for-center-mot-valdsbejakande-extremism.html Thu, 12 Jul 2018 09:54:38 +0200 Anmälda brott under första halvåret 2018 Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752 000 brott, vilket är 3 procent fler brott än under motsvarande period föregående år. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-07-12-anmalda-brott-under-forsta-halvaret-2018.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-07-12-anmalda-brott-under-forsta-halvaret-2018.html Fri, 29 Jun 2018 08:30:00 +0200 Kvinnor i utsatta områden mer otrygga och oroliga för brott Andelen otrygga är högre i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden och mest otrygga är kvinnorna. Brottsligheten är högre i de socialt utsatta områdena men det är små skillnader mellan områdena vad gäller förtroende för rättsväsendet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-29-kvinnor-i-utsatta-omraden-mer-otrygga-och-oroliga-for-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-29-kvinnor-i-utsatta-omraden-mer-otrygga-och-oroliga-for-brott.html Thu, 28 Jun 2018 15:40:37 +0200 Brotten som anmäls mest på sommaren Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-28-brotten-som-anmals-mest-pa-sommaren.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-28-brotten-som-anmals-mest-pa-sommaren.html Wed, 20 Jun 2018 15:52:48 +0200 Kriminalstatistiken belyser hanteringen av brott Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalsstatistik, som regleras i lag och som bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Vad är då syftet med denna statistik? Vilka frågor ska den besvara, och vad har vi för nytta av den? https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-20-kriminalstatistiken-belyser-hanteringen-av-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-20-kriminalstatistiken-belyser-hanteringen-av-brott.html Wed, 20 Jun 2018 11:58:22 +0200 Utvärdering ger redskap till framtida arbete 2015 beviljades arbetet med BID Sofielund ekonomiskt stöd från Brå och en utvärdering har genomförts. Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare från Malmö Stad, som arbetar med projektet menar på att utvärderingen har hjälpt dem att få redskap till framtida arbete. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-20-utvardering-ger-redskap-till-framtida-arbete.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-20-utvardering-ger-redskap-till-framtida-arbete.html Fri, 15 Jun 2018 09:00:00 +0200 Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation Bland ungdomar 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få som anmäler. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-15-var-femte-ungdom-utsatt-for-brott-i-nara-relation.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-15-var-femte-ungdom-utsatt-for-brott-i-nara-relation.html Thu, 14 Jun 2018 09:30:11 +0200 Slutlig brottsstatistik 2017 I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2017.  https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-14-slutlig-brottsstatistik-2017.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-14-slutlig-brottsstatistik-2017.html Tue, 12 Jun 2018 08:30:01 +0200 Brottsutvecklingen för ett antal brottstyper En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen av bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån, misshandel samt dödligt våld.  https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-12-brottsutvecklingen-for-ett-antal-brottstyper.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-12-brottsutvecklingen-for-ett-antal-brottstyper.html Mon, 11 Jun 2018 09:00:00 +0200 Pris till forskning om praktiskt polisarbete Forskning om hur polisen kan uppnå konkreta resultat genom så kallat problemorienterat polisarbete, har bidragit till att professor Herman Goldstein, tilldelas The Stockholm Prize in Criminology. På onsdag den 13 juni delas priset ut av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-11-pris-till-forskning-om-praktiskt-polisarbete.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-06-11-pris-till-forskning-om-praktiskt-polisarbete.html Thu, 31 May 2018 09:30:07 +0200 Lagföring, kriminalvård och återfall i brott I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 (slutlig) och 2015 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.  https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-05-31-lagforing-kriminalvard-och-aterfall-i-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-05-31-lagforing-kriminalvard-och-aterfall-i-brott.html Thu, 24 May 2018 08:30:00 +0200 Kvinnliga politiker marginellt mer utsatta – annat spelar in Kvinnliga politiker tycks marginellt mer utsatta än manliga. Även andra grupper såsom yngre och personer med utländsk bakgrund tycks något mer utsatta. Men det är vad politiker gör, snarare än vilka de är, som har störst betydelse för risken att utsättas – det visar en kortanalys baserad på vad politikerna själva uppger, som Brottsföre­byggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-05-24-kvinnliga-politiker-marginellt-mer-utsatta---annat-spelar-in.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-05-24-kvinnliga-politiker-marginellt-mer-utsatta---annat-spelar-in.html Tue, 15 May 2018 13:14:10 +0200 Brå medverkar i Almedalen Under årets Almedalsvecka kommer Brå att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat brott mot äldre, dödligt våld, samverkan i brottsförebyggande arbete, otrygghet i socialt utsatta områden, hur vi bäst arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism samt hot och våld mot förtroendevalda. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-05-15-bra-medverkar-i-almedalen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-05-15-bra-medverkar-i-almedalen.html Tue, 08 May 2018 14:44:38 +0200 Brå överväger studier om brott och migration Brås bedömning har under lång tid varit att det finns god kunskap om utrikes respektive inrikes föddas förekomst som misstänkta för brott. Nu överväger myndigheten förutsättningar för fördjupningsstudier, eftersom efterfrågan på underlag är stor. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-05-08-bra-overvager-studier-om-brott-och-migration.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-05-08-bra-overvager-studier-om-brott-och-migration.html Tue, 17 Apr 2018 08:30:00 +0200 Råd för framtiden hetare än någonsin Nu öppnar årets brottsförebyggande konferens, Råd för framtiden. 600 av landets brottsförebyggare möts i Örebro för praktisk kunskap i vardagen – kameraövervakning, socialt utsatta områden och säkra festivaler står på programmet.  https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-04-17-rad-for-framtiden-hetare-an-nagonsin.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-04-17-rad-for-framtiden-hetare-an-nagonsin.html Mon, 16 Apr 2018 08:30:00 +0200 Allvarligare konsekvenser för äldre som utsätts för brott Drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Det finns även organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre. Det förekommer också att äldre utsätts för misshandel av en partner, barn eller barnbarn. Det visar en ny studie om utsatthet för brott och otrygghet bland äldre, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-04-16-allvarligare-konsekvenser-for-aldre-som-utsatts-for-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-04-16-allvarligare-konsekvenser-for-aldre-som-utsatts-for-brott.html Wed, 04 Apr 2018 09:23:52 +0200 Brottsförebyggande arbete behöver prioriteras Många kommuner saknar en samordnare som arbetar med brottsförebyggande frågor. De samordnare som finns, arbetar ofta med ett antal andra uppgifter utöver det brottsförebyggande. Näringslivet har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet som behöver förstärkas för att skapa effektivitet. Det skriver Brottsförebyggande rådet (Brå) i sin rapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-04-04-brottsforebyggande-arbete-behover-prioriteras.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-04-04-brottsforebyggande-arbete-behover-prioriteras.html Tue, 27 Mar 2018 09:31:08 +0200 Slutlig brottsstatistik 2017 I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-27-slutlig-brottsstatistik-2017.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-27-slutlig-brottsstatistik-2017.html Fri, 23 Mar 2018 13:56:21 +0100 Kameraövervakning i kombination med proaktivt polisarbete kan förebygga brott Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar, såväl i Sverige som i många andra länder. Två skäl till detta är ökade krav på trygghet och säkerhet samt den tekniska utvecklingen. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-03-23-kameraovervakning-i-kombination-med-proaktivt-polisarbete-kan-forebygga-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-03-23-kameraovervakning-i-kombination-med-proaktivt-polisarbete-kan-forebygga-brott.html Tue, 20 Mar 2018 09:00:56 +0100 Brott i arbetslivet vanligare i kvinnodominerade yrken Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent under åren 2008-2016. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-20-brott-i-arbetslivet-vanligare-i-kvinnodominerade-yrken.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-20-brott-i-arbetslivet-vanligare-i-kvinnodominerade-yrken.html Thu, 15 Mar 2018 10:30:00 +0100 Boende i utsatta områden anpassar sig efter kriminella Kvinnor i socialt utsatta områden är otryggare än män i samma områden. Män, särskilt yngre, har lägre förtroende för polisen än vad kvinnor har. Något som drar ned befolkningens förtroende är att polisens insatser mot exempelvis buskörning och bilbränder uppfattas som ineffektiva. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-15-boende-i-utsatta-omraden-anpassar-sig-efter-kriminella.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-15-boende-i-utsatta-omraden-anpassar-sig-efter-kriminella.html Tue, 13 Mar 2018 14:06:00 +0100 Trakasserier och hot mot elitidrotten Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport från Brottsföre­byggande rådet (Brå). https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-13-trakasserier-och-hot-mot-elitidrotten.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-13-trakasserier-och-hot-mot-elitidrotten.html Wed, 07 Mar 2018 08:30:00 +0100 Ungdomar i rika stadsdelar misstänks sällan för narkotikabruk I rikare stadsdelar i Stockholm misstänks ungdomar mer sällan för narkotikabruk än i områden med lägre medelinkomst, trots att de rapporterar högre narkotikakonsumtion. Det är också sex gånger vanligare att pojkar misstänks för eget bruk av narkotika jämfört med flickor, fast den självrapporterade konsumtionen inte skiljer sig så mycket åt. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-07-ungdomar-i-rika-stadsdelar-misstanks-sallan-for-narkotikabruk.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-03-07-ungdomar-i-rika-stadsdelar-misstanks-sallan-for-narkotikabruk.html Tue, 06 Mar 2018 10:21:57 +0100 Purple Flag-certifiering gör Karlskoga tryggare Att ta en shoppingtur efter klockan fem i Karlskoga ska inte längre vara omöjligt. Inte heller att ha en trevlig utekväll eller känna sig trygg under kvällspromenaden. Efter att staden Purple Flag-certifierades i oktober 2017 kan invånare och besökare förvänta sig en tryggare upplevelse under dygnets alla timmar. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-03-06-purple-flag-certifiering-gor-karlskoga-tryggare.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-03-06-purple-flag-certifiering-gor-karlskoga-tryggare.html Tue, 20 Feb 2018 08:30:00 +0100 Förändringar i brottstrukturen påverkar personuppklaringen Den totala uppklaringen av brott påverkas delvis av sammansättningen av olika brottskategorier av anmälda brott. Till exempel gav färre stölder ökad uppklaring 2001–2010 medan färre ingripandebrott bidrog till minskad uppklaring 2010–2016. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-02-20-forandringar-i-brottstrukturen-paverkar-personuppklaringen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-02-20-forandringar-i-brottstrukturen-paverkar-personuppklaringen.html Mon, 19 Feb 2018 08:30:00 +0100 Regionala resultat av NTU 2006-2017 Sett över tid visar resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med störst andel brottsutsatta jämfört med riket som helhet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-02-19-regionala-resultat-av-ntu-2006-2017.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-02-19-regionala-resultat-av-ntu-2006-2017.html Wed, 07 Feb 2018 14:14:49 +0100 Anmälan om olaga intrång minskade trapphäng i Malmö När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-02-07-anmalan-om-olaga-intrang-minskade-trapphang-i-malmo.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-02-07-anmalan-om-olaga-intrang-minskade-trapphang-i-malmo.html Mon, 05 Feb 2018 14:52:33 +0100 Fem ansökningar beviljades ekonomiskt stöd 2017 Under 2017 har sammanlagt fem ansökningar beviljats 1 190 000 kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-02-05-fem-ansokningar-beviljades-ekonomiskt-stod-2017.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-02-05-fem-ansokningar-beviljades-ekonomiskt-stod-2017.html Wed, 31 Jan 2018 13:46:39 +0100 Kommunens lägesbild fick polisen att tänka om Sammanfogningen av polisens och kommunens lägesbilder kan ge oväntade resultat. Det upptäckte polisen i Södra Lappland när det visade sig att unga kvinnor enligt kommunens lägesbild känner otrygghet i högre utsträckning än vad som hade framgått av polisens lägesbild. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-31-kommunens-lagesbild-fick-polisen-att-tanka-om.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-31-kommunens-lagesbild-fick-polisen-att-tanka-om.html Mon, 29 Jan 2018 09:05:10 +0100 Årsboken för NTU finns nu att beställa I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) besvaras frågor som Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen? https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-29-arsboken-for-ntu-finns-nu-att-bestalla.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-29-arsboken-for-ntu-finns-nu-att-bestalla.html Thu, 18 Jan 2018 09:30:00 +0100 Anmälda brott 2017 – preliminär statistik Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-18-anmalda-brott-2017---preliminar-statistik.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-18-anmalda-brott-2017---preliminar-statistik.html Wed, 17 Jan 2018 10:00:00 +0100 Handbok om personlig säkerhet ska stötta politiskt aktiva Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen bygger personlig säkerhet för politiskt aktiva. Det framgår i en ny version av handboken "Personlig säkerhet" som Säkerhetspolisen släpper den 16 januari 2018. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-17-handbok-om-personlig-sakerhet-ska-stotta-politiskt-aktiva.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-01-17-handbok-om-personlig-sakerhet-ska-stotta-politiskt-aktiva.html Tue, 16 Jan 2018 10:30:00 +0100 Oron för brottsligheten ökar Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-01-16-oron-for-brottsligheten-okar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-01-16-oron-for-brottsligheten-okar.html Mon, 18 Dec 2017 09:06:19 +0100 Estland vann European Crime Prevention Award 2017 European Crime Prevention Award är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Estland.  https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-12-18-estland-vann-european-crime-prevention-award-2017.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-12-18-estland-vann-european-crime-prevention-award-2017.html Fri, 15 Dec 2017 08:30:01 +0100 Skärpt skadeståndsansvar för föräldrar har fått oönskade effekter Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-12-15-skarpt-skadestandsansvar-for-foraldrar-har-fatt-oonskade-effekter.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-12-15-skarpt-skadestandsansvar-for-foraldrar-har-fatt-oonskade-effekter.html Thu, 14 Dec 2017 11:29:05 +0100 Brås översatta material om grannsamverkan väcker intresse Att informera om grannsamverkan i ett område där de boende talar olika språk kan vara en utmaning. Bostadsbolaget MKB i Malmö valde att använda sig av Brottsförebyggande rådets översatta material för att nå ut till så många som möjligt. – Det gjorde att budskapet gick fram, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på MKB. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-12-14-bras-oversatta-material-om-grannsamverkan-vacker-intresse.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-12-14-bras-oversatta-material-om-grannsamverkan-vacker-intresse.html Thu, 14 Dec 2017 08:30:05 +0100 Anmälda hatbrott kopplat till asylboenden har ökat Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska motiv, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-12-14-anmalda-hatbrott-kopplat-till-asylboenden-har-okat.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-12-14-anmalda-hatbrott-kopplat-till-asylboenden-har-okat.html Wed, 13 Dec 2017 08:30:01 +0100 Tre procent av de intagna lagfördes för brott begångna under strafftiden När intagna på anstalt begår brott under strafftiden är det ofta personal och andra intagna som drabbas. Men det omgivande samhället kan också drabbas, främst i samband med att intagna befinner sig utanför anstalt, till exempel för permission. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-12-13-tre-procent-av-de-intagna-lagfordes-for-brott-begangna-under-strafftiden.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-12-13-tre-procent-av-de-intagna-lagfordes-for-brott-begangna-under-strafftiden.html Tue, 05 Dec 2017 10:59:30 +0100 Så samverkar Örebro strukturerat kring utåtagerande ungdomar Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-12-05-sa-samverkar-orebro-strukturerat-kring-utatagerande-ungdomar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-12-05-sa-samverkar-orebro-strukturerat-kring-utatagerande-ungdomar.html Thu, 30 Nov 2017 11:45:50 +0100 Kunskapssammanställning om polisens arbete med partnervåld Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Brå har haft i uppdrag att sammanställa kunskap om lovande polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-30-kunskapssammanstallning-om-polisens-arbete-med-partnervald.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-30-kunskapssammanstallning-om-polisens-arbete-med-partnervald.html Tue, 28 Nov 2017 09:00:00 +0100 Pris till förebyggande arbete mot brott på nätet Idag tilldelas organisationen Surfa Lugnt, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Estland i december. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-11-28-pris-till-forebyggande-arbete-mot-brott-pa-natet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-11-28-pris-till-forebyggande-arbete-mot-brott-pa-natet.html Mon, 27 Nov 2017 09:00:01 +0100 Så har det brottsförebyggande arbetet växt fram Nya aktörer, nya uppgifter och tydligare inriktning – det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Inför dessa nya kliv har Brå tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser inom det brottsförebyggande arbetet idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-27-sa-har-det-brottsforebyggande-arbetet-vaxt-fram.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-27-sa-har-det-brottsforebyggande-arbetet-vaxt-fram.html Wed, 22 Nov 2017 19:09:36 +0100 Myndighetschefer markerar mot övergrepp Ikväll samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Under mötet enades de om ett gemensamt uttalande: https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-22-myndighetschefer-markerar-mot-overgrepp.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-22-myndighetschefer-markerar-mot-overgrepp.html Wed, 22 Nov 2017 13:44:33 +0100 Regeringen bjuder in myndighetschefer för att diskutera sexuella trakasserier Morgan Johansson och Åsa Regnér bjuder in myndighetschefer, däribland Brås generaldirektör, för att diskutera sexuella trakasserier skriver regeringen i ett pressmeddelande. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-22-regeringen-bjuder-in-myndighetschefer-for-att-diskutera-sexuella-trakasserier.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-22-regeringen-bjuder-in-myndighetschefer-for-att-diskutera-sexuella-trakasserier.html Thu, 16 Nov 2017 10:58:11 +0100 Speed-dating som metod för medborgardialoger Ett beslut, ett genomförande och ett lyckat resultat – trots knappa resurser. Så skulle man kunna sammanfatta förra höstens arbete med medborgardialoger i Åsele kommun. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-16-speed-dating-som-metod-for-medborgardialoger.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-16-speed-dating-som-metod-for-medborgardialoger.html Wed, 15 Nov 2017 08:30:01 +0100 Fler privatpersoner utsätts för brott Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-11-15-fler-privatpersoner-utsatts-for-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-11-15-fler-privatpersoner-utsatts-for-brott.html Fri, 10 Nov 2017 09:28:22 +0100 ”Jag vill att det ska kännas lätt och okomplicerat att ta kontakt med oss ” Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-10-jag-vill-att-det-ska-kannas-latt-och-okomplicerat-att-ta-kontakt-med-oss-.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-10-jag-vill-att-det-ska-kannas-latt-och-okomplicerat-att-ta-kontakt-med-oss-.html Thu, 09 Nov 2017 15:20:06 +0100 Brå gör studie om antisemitiska hatbrott Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-09-bra-gor-studie-om-antisemitiska-hatbrott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-09-bra-gor-studie-om-antisemitiska-hatbrott.html Thu, 09 Nov 2017 08:30:01 +0100 Fler riksdagspolitiker utsatta för trakasserier och hot Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och störst är utsattheten bland riksdagspolitiker. Bland alla förtroendevalda utsätts kvinnliga politiker oftare än män, för hot och påhopp i sociala medier. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet presenterar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-11-09-fler-riksdagspolitiker-utsatta-for-trakasserier-och-hot.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-11-09-fler-riksdagspolitiker-utsatta-for-trakasserier-och-hot.html Tue, 07 Nov 2017 09:58:56 +0100 2018 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi har utsett professor Herman Goldstein vid University of Wiconsin Law School till mottagare av utmärkelsen för år 2018. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-07-2018-ars-vinnare-av-stockholmspriset-i-kriminologi.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-07-2018-ars-vinnare-av-stockholmspriset-i-kriminologi.html Thu, 02 Nov 2017 14:39:46 +0100 ”Ambitionen är att skapa en bred samverkan i länet ” Att få till en bred samverkan där de olika aktörerna kan ge varandra stöd, inspiration och många skratt, står högt på listan för Annie Lees. Som en av landets 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare ska hon se till så att Blekinges brottsförebyggare får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-02-ambitionen-ar-att-skapa-en-bred-samverkan-i-lanet-.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-02-ambitionen-ar-att-skapa-en-bred-samverkan-i-lanet-.html Wed, 01 Nov 2017 07:50:26 +0100 Så går det till när nya brottskoder införs Ett av Brås huvuduppdrag är att producera Sveriges officiella kriminalstatistik och bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya? https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-01-sa-gar-det-till-nar-nya-brottskoder-infors.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-11-01-sa-gar-det-till-nar-nya-brottskoder-infors.html Wed, 25 Oct 2017 16:28:56 +0200 Brå ska utvärdera försök med snabbförfarande i brottmål Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-10-25-bra-ska-utvardera-forsok-med-snabbforfarande-i-brottmal.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-10-25-bra-ska-utvardera-forsok-med-snabbforfarande-i-brottmal.html Mon, 23 Oct 2017 15:57:06 +0200 ”Jag ser fram emot att skapa resultat på lokal nivå” Nu är de på plats, Sveriges nya regionala brottsförebyggande samordnare som med hjälp av bland annat Brottsförebyggande rådet ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Brås projektledare Linda Lindblom ser fram emot ett spännande samarbete. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-10-23-jag-ser-fram-emot-att-skapa-resultat-pa-lokal-niva.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-10-23-jag-ser-fram-emot-att-skapa-resultat-pa-lokal-niva.html Wed, 27 Sep 2017 09:16:12 +0200 Fastighetsägarnas trygghetsvärdar sprider lugn i Vivalla När ungdomar började vägra att gå hem vid stängningsdags från Vivalla Galleria, Örebro, fick förvaltningschefen Michael Blixt en idé: Varför inte ta hjälp av det lokala föreningslivet? Två år senare är kvinnorna som kom till hans undsättning trygghetsvärdar i Vivalla och bidrar även indirekt till stadsdelens strukturerade samverkansarbete. Samverkansaktörerna arbetar utifrån modellen ”EST” som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-09-27-fastighetsagarnas-trygghetsvardar-sprider-lugn-i-vivalla.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-09-27-fastighetsagarnas-trygghetsvardar-sprider-lugn-i-vivalla.html Tue, 26 Sep 2017 08:49:14 +0200 Minskat återfall bland personer som friges från anstalt Återfallen minskade från 2003 till 2010. En kortanalys från Brå visar att det framför allt tycks hänga samman med att klientsammansättningen har förändrats under perioden – det handlar om ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-09-26-minskat-aterfall-bland-personer-som-friges-fran-anstalt.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-09-26-minskat-aterfall-bland-personer-som-friges-fran-anstalt.html Thu, 21 Sep 2017 09:48:44 +0200 Halvårsstatistik över handlagda brott Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Under första halvåret 2017 blev 759 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 %) jämfört med första halvåret 2016. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-09-21-halvarsstatistik-over-handlagda-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-09-21-halvarsstatistik-over-handlagda-brott.html Fri, 01 Sep 2017 11:17:45 +0200 Två nya kortanalyser från Brå Brås kortanalyser använder befintlig statistik för att snabbt och kortfattat analysera brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat. De två senaste analyserna belyser dels andelen fängelsdomar i landets tingsrätter, dels upprepad utsatthet för hot och våldsbrott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-09-01-tva-nya-kortanalyser-fran-bra.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-09-01-tva-nya-kortanalyser-fran-bra.html Fri, 07 Jul 2017 14:40:08 +0200 Brotten som anmäls mest på sommaren Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-07-07-brotten-som-anmals-mest-pa-sommaren.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-07-07-brotten-som-anmals-mest-pa-sommaren.html Thu, 06 Jul 2017 09:33:04 +0200 Anmälda brott under första halvåret 2017 Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (−2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 brott (+9 %). https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-07-06-anmalda-brott-under-forsta-halvaret-2017.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-07-06-anmalda-brott-under-forsta-halvaret-2017.html Mon, 03 Jul 2017 14:26:20 +0200 Gå från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet Hur går man från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet - och varför är det ibland så svårt att ta nästa steg? Det var temat för en fika på Brottsförebyggande rådets årliga konferens, Råd för framtiden , i mars, där en grupp lokala brottsförebyggare diskuterade sina fyra smartaste strategier. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-07-03-ga-fran-ord-till-handling-i-det-brottsforebyggande-arbetet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-07-03-ga-fran-ord-till-handling-i-det-brottsforebyggande-arbetet.html Fri, 30 Jun 2017 14:27:46 +0200 Pris för gränsöverskridande forskning och ett banbrytande livsverk Årets Stockholm Prize in Criminology delades i förra veckan ut av Drottningen. Mottagare är professor Richard E. Tremblay. Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-06-30-pris-for-gransoverskridande-forskning-och-ett-banbrytande-livsverk.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-06-30-pris-for-gransoverskridande-forskning-och-ett-banbrytande-livsverk.html Thu, 29 Jun 2017 13:19:08 +0200 Brå medverkar i Almedalen Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat trygghet och rättsväsendets samverkan i socialt utsatta områden; hur regeringens brottsförebyggande program ska fungera i praktiken samt brottsutvecklingen i Sverige. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-06-29-bra-medverkar-i-almedalen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-06-29-bra-medverkar-i-almedalen.html Mon, 26 Jun 2017 15:21:56 +0200 Medborgarlöfte ska skapa ett tryggare stationsområde i Jakobsberg När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen i samverkan med andra lokala aktörer i området med platsbaserat brottsförebyggande arbete för att kunna hålla sitt löfte till medborgarna. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-06-26-medborgarlofte-ska-skapa-ett-tryggare-stationsomrade-i-jakobsberg.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-06-26-medborgarlofte-ska-skapa-ett-tryggare-stationsomrade-i-jakobsberg.html Mon, 19 Jun 2017 08:30:00 +0200 Föräldrar viktiga för att förebygga brott och minska våldsamt beteende Forskning om sambandet mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende, har bidragit till att professor Richard E. Tremblay, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology . På tisdag den 20 juni delas priset ut av HKH Drottning Silvia. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-06-19-foraldrar-viktiga-for-att-forebygga-brott-och-minska-valdsamt-beteende.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-06-19-foraldrar-viktiga-for-att-forebygga-brott-och-minska-valdsamt-beteende.html Thu, 15 Jun 2017 08:00:00 +0200 Fokus på brott mot äldre i ny studie Kunskapen om vilka typer av brott som främst drabbar äldre personer och vilka särskilda utmaningar som äldre brottsoffer ställs inför är väldigt begränsad i Sverige. Brå har därför startat ett forskningsprojekt om äldre som ska öka kunskapen om äldres utsatthet och oro för brott. Projektet ska även undersöka äldres förtroende för rättsväsendet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-06-15-fokus-pa-brott-mot-aldre-i-ny-studie.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-06-15-fokus-pa-brott-mot-aldre-i-ny-studie.html Wed, 14 Jun 2017 09:57:03 +0200 Center mot våldsbejakande extremism I en debattartikel i dagens DN aviserar justitie- och migrationsministern och kultur- och demokratiministern att den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism ska övergå till ett nytt permanent centrum – och beskriver sina intentioner beträffande centrets uppgifter. I debattartikeln skriver ministrarna att centret ska inrättas vid Brå för att kunna dra nytta av centrala myndighetsfunktioner. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-06-14-center-mot-valdsbejakande-extremism.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-06-14-center-mot-valdsbejakande-extremism.html Thu, 01 Jun 2017 08:30:00 +0200 Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-06-01-kvinnor-i-socialt-utsatta-omraden-mer-otrygga.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-06-01-kvinnor-i-socialt-utsatta-omraden-mer-otrygga.html Wed, 31 May 2017 09:30:04 +0200 Lagföring, kriminalvård och återfall i brott I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och kriminalvård 2016, samt återfall i brott 2010 (slutlig) och 2014 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-05-31-lagforing-kriminalvard-och-aterfall-i-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-05-31-lagforing-kriminalvard-och-aterfall-i-brott.html Mon, 29 May 2017 09:41:08 +0200 Brå i Almedalen Den 2 –9 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns som vanligt på plats med flera forskare och utredare. Brås generaldirektör Erik Wennerström deltar också i flera seminarier. Nedan hittar du tid och plats för samtliga seminarier där Brå medverkar. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-05-29-bra-i-almedalen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-05-29-bra-i-almedalen.html Fri, 19 May 2017 15:02:04 +0200 På trygghetsvandring i Västra Hamnen i Malmö Varför det brottsförebyggande perspektivet behövs vid planeringen av ett nytt bostadsområde blev tydligt under en trygghetsvandring i Västra Hamnen i mars. Vandringen arrangerades av Brottsförebyggande rådet som en del av dess årliga konferens, Råd för framtiden, och leddes av Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-05-19-pa-trygghetsvandring-i-vastra-hamnen-i-malmo.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-05-19-pa-trygghetsvandring-i-vastra-hamnen-i-malmo.html Thu, 18 May 2017 14:57:46 +0200 Femton ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd Under 2016 har 15 ansökningar sammanlagt beviljats 2 818 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-05-18-femton-ansokningar-har-beviljats-ekonomiskt-stod.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-05-18-femton-ansokningar-har-beviljats-ekonomiskt-stod.html Thu, 27 Apr 2017 13:15:01 +0200 Bra betyg till Brås nya grundkurs ”Utvecklande och konkret, bra litteratur, varierad undervisning och givande diskussioner.” Så skulle man kunna sammanfatta deltagarnas utvärderingar av Brås nya grundutbildning i brottsförebyggande arbete. En webbaserad deltidskurs för dem som vill öka sina kunskaper och lära känna andra brottsförebyggare. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-04-27-bra-betyg-till-bras-nya-grundkurs.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-04-27-bra-betyg-till-bras-nya-grundkurs.html Wed, 19 Apr 2017 10:33:00 +0200 Se filmerna från 2017 års Råd för framtiden Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-04-19-se-filmerna-fran-2017-ars-rad-for-framtiden.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-04-19-se-filmerna-fran-2017-ars-rad-for-framtiden.html Wed, 05 Apr 2017 16:28:17 +0200 Ökade strafftider påverkar fångpopulationens storlek Antalet personer som sitter i fängelse har varierat under åren. En ny kortanalys från Brå visar att de ökade strafftiderna är den mest betydelsefulla förklaringen till förändringarna i fångpopulationen i Sverige. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-04-05-okade-strafftider-paverkar-fangpopulationens-storlek.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-04-05-okade-strafftider-paverkar-fangpopulationens-storlek.html Thu, 30 Mar 2017 09:30:04 +0200 Ny statistik över personer misstänkta för brott 2016 I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-03-30-ny-statistik-over-personer-misstankta-for-brott-2016.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-03-30-ny-statistik-over-personer-misstankta-for-brott-2016.html Thu, 30 Mar 2017 09:30:03 +0200 Slutlig brottsstatistik 2016 I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-03-30-slutlig-brottsstatistik-2016.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-03-30-slutlig-brottsstatistik-2016.html Thu, 30 Mar 2017 09:30:02 +0200 Ny förbättrad statistik över misstänkta personer Statistiken över misstänkta personer revideras för att ge en mer heltäckande bild av personer som misstänkts för brott. Nytt är att statistiken förutom att redovisa personer även visar själva händelserna – de handlagda brottsmisstankarna. Tack vare nya indelningar blir det i fortsättningen även lättare att göra jämförelser med den övriga brottsstatistiken. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-03-30-ny-forbattrad-statistik-over-misstankta-personer.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-03-30-ny-forbattrad-statistik-over-misstankta-personer.html Wed, 29 Mar 2017 09:13:17 +0200 Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar nu en handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-03-29-ny-handbok-i-att-forebygga-och-hantera-paverkansforsok.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-03-29-ny-handbok-i-att-forebygga-och-hantera-paverkansforsok.html Mon, 20 Mar 2017 13:00:00 +0100 Amerikansk gängvåldsexpert föreläser på årlig Brå-konferens När gängvåldet eskalerade i 1990-talets Boston skapade David M. Kennedy och hans team en strategi som reducerade antalet skjutningar med mer än hälften. Strategin, som numera kallas The Group Violence Intervention (GVI) har i dag implementerats i ett 60-tal städer över hela USA med samma effekt som i Boston. Nu föreläser han på Brås årliga konferens, Råd för framtiden. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-03-20-amerikansk-gangvaldsexpert-forelaser-pa-arlig-bra-konferens.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-03-20-amerikansk-gangvaldsexpert-forelaser-pa-arlig-bra-konferens.html Mon, 20 Mar 2017 08:00:00 +0100 Ny satsning på brottsförebyggande arbete Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-03-20-ny-satsning-pa-brottsforebyggande-arbete.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-03-20-ny-satsning-pa-brottsforebyggande-arbete.html Fri, 17 Mar 2017 09:31:52 +0100 Hjälp oss att veta mer om oegentligheter i samband med offentliga upphandlingar Känner du till företag där det förekommer oegentligheter, och som samtidigt deltar i upphandlingsprocesser – och kanske även vinner kontrakt? Du kanske är företagare eller upphandlare och har lagt märke till oegentligheter inom din bransch? https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-03-17-hjalp-oss-att-veta-mer-om-oegentligheter-i-samband-med-offentliga-upphandlingar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-03-17-hjalp-oss-att-veta-mer-om-oegentligheter-i-samband-med-offentliga-upphandlingar.html Wed, 01 Mar 2017 08:30:00 +0100 Stora och tunga brottmål ökar Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-03-01-stora-och-tunga-brottmal-okar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-03-01-stora-och-tunga-brottmal-okar.html Tue, 28 Feb 2017 09:00:00 +0100 Brottsutvecklingen i Sverige – ny rapport från Brå Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-02-28-brottsutvecklingen-i-sverige---ny-rapport-fran-bra.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-02-28-brottsutvecklingen-i-sverige---ny-rapport-fran-bra.html Tue, 28 Feb 2017 08:30:40 +0100 Nya prognoser över volymerna i rättskedjan Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2017–2020. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka hos polis, åklagare och i domstol, medan Kriminalvården visar på en delvis annan utveckling. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-02-28-nya-prognoser-over-volymerna-i-rattskedjan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-02-28-nya-prognoser-over-volymerna-i-rattskedjan.html Fri, 24 Feb 2017 15:43:39 +0100 Andan som gör Södermalm till en tryggare stadsdel Hippa restauranger, trendiga butiker och välbesökta turistkvarter – men också otrygga miljöer och missbruksproblematik. Som lokalt brottsförebyggande råd i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm har Söderandan många utmaningar, men också ett starkt nätverk där samverkan är a och o. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-02-24-andan-som-gor-sodermalm-till-en-tryggare-stadsdel.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-02-24-andan-som-gor-sodermalm-till-en-tryggare-stadsdel.html Fri, 10 Feb 2017 11:12:05 +0100 Så blev servicekontoret Hisingen en tryggare arbetsplats Hot, våld och trakasserier har blivit allt vanligare inslag på flera myndigheters gemensamma servicekontor. Förra året rapporterades bara inom Försäkringskassan 1274 incidenter, varav 580 rörde hot mot personal. Nu satsar man på CPTED, en brottsförebyggande metod där arbetsmiljön sätts i fokus. På Hisingen ser man även det personliga bemötandet som en nyckel till minskad friktion. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-02-10-sa-blev-servicekontoret-hisingen-en-tryggare-arbetsplats.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-02-10-sa-blev-servicekontoret-hisingen-en-tryggare-arbetsplats.html Thu, 02 Feb 2017 15:47:29 +0100 Poliser och butiker förebygger brott i handeln När poliserna Fredrik Kaati och Thobias Rydberg vid Södermalmspolisen i Stockholm insåg hur mycket tid polisen lägger ner på att hantera snatteribrott bestämde de sig för att göra något. Resultatet blev en ny, brottsförebyggande metod som man nu hoppas kunna sprida nationellt inom polisen. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-02-02-poliser-och-butiker-forebygger-brott-i-handeln.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-02-02-poliser-och-butiker-forebygger-brott-i-handeln.html Wed, 25 Jan 2017 08:30:00 +0100 Många häktade i Sverige hålls isolerade Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det finns dock åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska isoleringen och dess negativa konsekvenser för de häktade, utan förlorade möjligheter att lagföra för brott. Det framgår av en rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) presenterar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-01-25-manga-haktade-i-sverige-halls-isolerade.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-01-25-manga-haktade-i-sverige-halls-isolerade.html Mon, 23 Jan 2017 10:11:03 +0100 BID får Gamlestaden att blomstra igen För 15 år sedan var Gamlestaden utanför Göteborg en stadsdel som barnfamiljer lämnade. I dag flyttar de tillbaka. Anledningen stavas BID, en internationell samverkansmodell som har inspirerat den lokala fastighetsägarföreningen i sitt arbete med att vända utvecklingen. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-23-bid-far-gamlestaden-att-blomstra-igen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-23-bid-far-gamlestaden-att-blomstra-igen.html Fri, 20 Jan 2017 15:36:07 +0100 Brås ekonomiska stöd år 2017 Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-20-bras-ekonomiska-stod-ar-2017.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-20-bras-ekonomiska-stod-ar-2017.html Thu, 19 Jan 2017 08:30:00 +0100 Stockholm och Skåne har högst andel brottsutsatta Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå visar att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med högst andel brottsutsatta. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Gävleborg, Norrbotten, Dalarna och Värmland. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-19-stockholm-och-skane-har-hogst-andel-brottsutsatta.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-19-stockholm-och-skane-har-hogst-andel-brottsutsatta.html Thu, 19 Jan 2017 08:30:00 +0100 Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-01-19-regionala-resultat-fran-bras-trygghetsundersokning.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-01-19-regionala-resultat-fran-bras-trygghetsundersokning.html Thu, 12 Jan 2017 09:30:00 +0100 Anmälda brott 2016 – preliminär statistik Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-12-anmalda-brott-2016---preliminar-statistik.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-12-anmalda-brott-2016---preliminar-statistik.html Wed, 11 Jan 2017 16:26:51 +0100 Nytt material på 16 språk ska locka till ökad grannsamverkan Generella problem som lägre tillit, större otrygghet och fler bostadsinbrott kan förebyggas genom ökad grannsamverkan i socialt utsatta områden. Det menar Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu har tagit fram nytt material om ämnet och översatt det till 16 språk. Allt för att modersmålet inte ska bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Erika Sallander, utredare på Brå, berättar om projektet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-11-nytt-material-pa-16-sprak-ska-locka-till-okad-grannsamverkan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2017-01-11-nytt-material-pa-16-sprak-ska-locka-till-okad-grannsamverkan.html Tue, 10 Jan 2017 11:00:00 +0100 Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-01-10-otryggheten-har-okat-och-konsskillnaderna-kvarstar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-01-10-otryggheten-har-okat-och-konsskillnaderna-kvarstar.html Thu, 22 Dec 2016 14:49:10 +0100 Tjeckien vann European Crime Prevention Award 2016 Det tjeckiska projektet Senior Academy vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2016. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-12-22-tjeckien-vann-european-crime-prevention-award-2016.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-12-22-tjeckien-vann-european-crime-prevention-award-2016.html Tue, 20 Dec 2016 08:35:59 +0100 Mobbade elever är också mer utsatta för brott Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-12-20-mobbade-elever-ar-ocksa-mer-utsatta-for-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-12-20-mobbade-elever-ar-ocksa-mer-utsatta-for-brott.html Thu, 15 Dec 2016 13:11:51 +0100 Så blev det tryggare att festa i Ålborg I Ålborg ser man sin välkända nöjesgata som en stor tillgång i besöksnäringen och något som bidrar till en positiv bild av staden. Här samverkar polis, kommun, barägare, fastighetsägare och taxinäring för att skapa trygga platser där risken för brott minimeras. En metod som går under namnet Co-creation. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-12-15-sa-blev-det-tryggare-att-festa-i-alborg.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-12-15-sa-blev-det-tryggare-att-festa-i-alborg.html Tue, 13 Dec 2016 09:44:07 +0100 Få fler att engagera sig i arbetet med grannsamverkan och trygghetsvandringar Att ha ett annat modersmål än svenska får inte bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför översatt sitt material om grannsamverkan och trygghetsvandringar till 16 språk. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-12-13-fa-fler-att-engagera-sig-i-arbetet-med-grannsamverkan-och-trygghetsvandringar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-12-13-fa-fler-att-engagera-sig-i-arbetet-med-grannsamverkan-och-trygghetsvandringar.html Wed, 30 Nov 2016 14:01:03 +0100 Kriminologipris till forskning om föräldraskap och barns utveckling Stockholmspriset i kriminologi går till professor Richard E. Tremblay. Som världsledande forskare tilldelas han 2017 års kriminologipris för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-30-kriminologipris-till-forskning-om-foraldraskap-och-barns-utveckling.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-30-kriminologipris-till-forskning-om-foraldraskap-och-barns-utveckling.html Wed, 30 Nov 2016 09:42:13 +0100 Brå listar åtgärder som fungerat i socialt utsatta områden Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-30-bra-listar-atgarder-som-fungerat-i-socialt-utsatta-omraden.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-30-bra-listar-atgarder-som-fungerat-i-socialt-utsatta-omraden.html Mon, 28 Nov 2016 08:41:01 +0100 Här blir brandkunskap ett vapen mot utanförskap För vissa 14-åringar är Räddningstjänstens brand- och räddningsutbildning mest en spännande fritidssyssla - för andra en hjälp att inte hamna i en riskmiljö. Brå hängde med under en kväll i Falköping när gruppen Backdraft tränade rökdykning. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-28-har-blir-brandkunskap-ett-vapen-mot-utanforskap.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-28-har-blir-brandkunskap-ett-vapen-mot-utanforskap.html Fri, 18 Nov 2016 10:19:14 +0100 Trygghetsarbetet lyser upp Huddinge I Huddinge kommun vill man att de offentliga rummen ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. För att uppnå detta och öka tryggheten har kommunen tagit fram handboken, Handboken för tryggare stadsmiljöer , som alla som arbetar med trygghet i Huddinge kommun ska använda i sitt dagliga arbete. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-18-trygghetsarbetet-lyser-upp-huddinge.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-18-trygghetsarbetet-lyser-upp-huddinge.html Mon, 14 Nov 2016 14:06:44 +0100 Mindre kommuner inspireras av varandra För femte året i rad arrangerade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten en inspirationsdag inom det brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbetet för några av länens mindre kommuner. Brå deltog vid dagen för att ta del av erfarenheter och för att få en inblick i kommunernas framtida utmaningar och möjligheter. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-14-mindre-kommuner-inspireras-av-varandra.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-14-mindre-kommuner-inspireras-av-varandra.html Thu, 03 Nov 2016 12:24:26 +0100 Norsjö är årets förebyggande kommun Varje år delar Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) ut ett pris till årets förebyggande kommun. Priset delas ut till en kommun som skapat förutsättningar för långsiktigt arbete och utvärderat sina aktiviteter. I år tilldelas priset Norsjö kommun i Västerbottens län. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-03-norsjo-ar-arets-forebyggande-kommun.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-11-03-norsjo-ar-arets-forebyggande-kommun.html Thu, 03 Nov 2016 08:30:01 +0100 Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-11-03-utsatthet-for-sexualbrott-har-okat-bland-kvinnor.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-11-03-utsatthet-for-sexualbrott-har-okat-bland-kvinnor.html Wed, 26 Oct 2016 18:00:00 +0200 Pris till förebyggande arbete mot bedrägerier mot äldre Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen blir i Slovakien i december. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-10-26-pris-till-forebyggande-arbete-mot-bedragerier-mot-aldre.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-10-26-pris-till-forebyggande-arbete-mot-bedragerier-mot-aldre.html Thu, 20 Oct 2016 10:19:47 +0200 Utvecklingen av brott med flera gärningspersoner Större konsekvenser för brottsoffret och ökad belastning på rättsväsendet. Det är två möjliga följder av brott med flera gärningspersoner. Brås kartläggning visar att det förekommer flera gärningspersoner i en majoritet av personrånen – till skillnad från exempelvis misshandel då det är vanligast med en gärningsperson. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-10-20-utvecklingen-av-brott-med-flera-garningspersoner.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-10-20-utvecklingen-av-brott-med-flera-garningspersoner.html Wed, 19 Oct 2016 13:19:15 +0200 Ödmjukhet viktigt i samverkansarbetet I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsedda händelser inträffar. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-10-19-odmjukhet-viktigt-i-samverkansarbetet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-10-19-odmjukhet-viktigt-i-samverkansarbetet.html Fri, 14 Oct 2016 09:00:03 +0200 Resultatutvecklingen inom rättsväsendet avseende utredning och lagföring I tre rapporter har Brå analyserat faktorer som påverkar personuppklaringen, utifrån tre delstudier, statistik och polisiär kunskap. Rapporterna studerar betydelsen av att antalet beslut om förundersökningsbegränsning ökat, att brottslighetens karaktär kan ha förändrats och att beviskraven kan ha ökat. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-10-14-resultatutvecklingen-inom-rattsvasendet-avseende-utredning-och-lagforing.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-10-14-resultatutvecklingen-inom-rattsvasendet-avseende-utredning-och-lagforing.html Mon, 10 Oct 2016 10:40:35 +0200 Nio av tio lagförda brott resulterar i böter Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört med mer ingripande påföljder. Eftersom det är den vanligast förekommande påföljden är det av intresse att följa hur bötesanvändningen ser ut över tid och varför, något som görs i en kortanalys från Brå. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-10-10-nio-av-tio-lagforda-brott-resulterar-i-boter.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-10-10-nio-av-tio-lagforda-brott-resulterar-i-boter.html Fri, 30 Sep 2016 08:30:00 +0200 Polis och åklagare behöver höja it-förmågan De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiceras i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-09-30-polis-och-aklagare-behover-hoja-it-formagan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-09-30-polis-och-aklagare-behover-hoja-it-formagan.html Thu, 29 Sep 2016 08:30:00 +0200 Fler hatbrott polisanmälda men utsattheten på jämn nivå Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och klotter med främlingsfientliga motiv. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-09-29-fler-hatbrott-polisanmalda-men-utsattheten-pa-jamn-niva.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-09-29-fler-hatbrott-polisanmalda-men-utsattheten-pa-jamn-niva.html Tue, 20 Sep 2016 15:21:42 +0200 Budgetpropositionen för 2017 I dag lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2017 till riksdagen. I budgeten har 25 miljoner avsatts för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare. Ytterligare 12 miljoner har öronmärkts för att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-09-20-budgetpropositionen-for-2017.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-09-20-budgetpropositionen-for-2017.html Thu, 15 Sep 2016 09:30:00 +0200 Halvårsstatistik över handlagda brott Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2016. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-09-15-halvarsstatistik-over-handlagda-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-09-15-halvarsstatistik-over-handlagda-brott.html Thu, 08 Sep 2016 11:00:00 +0200 Trakasserier vanligt vid otillåten påverkan mot myndigheter När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte. Det visar en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-09-08-trakasserier-vanligt-vid-otillaten-paverkan-mot-myndigheter.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-09-08-trakasserier-vanligt-vid-otillaten-paverkan-mot-myndigheter.html Wed, 24 Aug 2016 13:41:20 +0200 Samarbeten och medborgaranda ska förebygga brott i småkommuner Visste du att din kommun kan söka pengar från Brå för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser – kunskap som sedan kan spridas vidare till andra lokala aktörer? För Länsstyrelsen i Norrbotten innebär stödet fler verktyg för kartläggning och därmed ett brottsförebyggande arbete som blir mer hållbart och långsiktigt. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-08-24-samarbeten-och-medborgaranda-ska-forebygga-brott-i-smakommuner.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-08-24-samarbeten-och-medborgaranda-ska-forebygga-brott-i-smakommuner.html Tue, 23 Aug 2016 08:30:00 +0200 Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-08-23-ny-studie-om-organiserad-brottslighet-i-sverige.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-08-23-ny-studie-om-organiserad-brottslighet-i-sverige.html Tue, 26 Jul 2016 14:55:03 +0200 Ny kunskap skapas av samspel mellan lokal och nationell nivå Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med får några kommuner stöd inom ett visst område och därefter kommer Brå att sprida deras erfarenheter till andra kommuner.  https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-07-26-ny-kunskap-skapas-av-samspel-mellan-lokal-och-nationell-niva.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-07-26-ny-kunskap-skapas-av-samspel-mellan-lokal-och-nationell-niva.html Thu, 07 Jul 2016 09:35:25 +0200 Anmälda brott ökade under första halvåret Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-07-07-anmalda-brott-okade-under-forsta-halvaret.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-07-07-anmalda-brott-okade-under-forsta-halvaret.html Tue, 05 Jul 2016 09:21:25 +0200 Ny kartläggning av hot och våld mot politiker Regeringen ger Brå i uppdrag att återigen genomföra PTU – Politikernas trygghetsundersökning – för att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-07-05-ny-kartlaggning-av-hot-och-vald-mot-politiker.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-07-05-ny-kartlaggning-av-hot-och-vald-mot-politiker.html Fri, 01 Jul 2016 10:35:36 +0200 Från ord till handling: Älvkarleby fokuserar på gemensam målbild Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metodstöd. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-07-01-fran-ord-till-handling-alvkarleby-fokuserar-pa-gemensam-malbild.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-07-01-fran-ord-till-handling-alvkarleby-fokuserar-pa-gemensam-malbild.html Wed, 22 Jun 2016 14:04:59 +0200 Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-06-22-utveckling-av-forebyggande-insatser-mot-vald-i-nara-relationer.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-06-22-utveckling-av-forebyggande-insatser-mot-vald-i-nara-relationer.html Tue, 21 Jun 2016 09:30:00 +0200 Unga män i majoriteten bland utsatta för rån Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och utsattheten är större bland yngre personer. Brås nya studie om personrån berättar om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-06-21-unga-man-i-majoriteten-bland-utsatta-for-ran.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-06-21-unga-man-i-majoriteten-bland-utsatta-for-ran.html Tue, 14 Jun 2016 08:00:00 +0200 Kan föräldrar och kamrater påverka framtida brottslighet? Forskning om relationen till föräldrar och kamrater och dess påverkan på framtida brottslighet, har bidragit till att professorerna Per-Olof Wikström, Travis W. Hirschi och Cathy Spatz Widom, tilldelas 2016 års Stockholm Prize in Criminology. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-06-14-kan-foraldrar-och-kamrater-paverka-framtida-brottslighet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-06-14-kan-foraldrar-och-kamrater-paverka-framtida-brottslighet.html Mon, 13 Jun 2016 12:55:19 +0200 Här kan du se sändningarna från 2016 års Stockholm Criminology Symposium Här kan du se filmade sessioner från symposiet den 14-16 juni. Samtliga seminarier är på engelska. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-06-13-har-kan-du-se-sandningarna-fran-2016-ars-stockholm-criminology-symposium.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-06-13-har-kan-du-se-sandningarna-fran-2016-ars-stockholm-criminology-symposium.html Tue, 07 Jun 2016 14:39:00 +0200 Brå i Almedalen Den 3 –10 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå var på plats med flera forskare och utredare. Här kan se ett par av seminarierna där Brå medverkade. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-06-07-bra-i-almedalen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-06-07-bra-i-almedalen.html Tue, 31 May 2016 09:30:00 +0200 Lagföring, kriminalvård och återfall i brott Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott 2009 (slutlig) och 2013 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-05-31-lagforing-kriminalvard-och-aterfall-i-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-05-31-lagforing-kriminalvard-och-aterfall-i-brott.html Fri, 27 May 2016 11:16:16 +0200 Polisen lanserar nationell modell för medborgarlöften Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Nu lanserar polisen en ny nationell modell för att arbeta kunskapsbaserat med medborgarlöften. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-05-27-polisen-lanserar-nationell-modell-for-medborgarloften.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-05-27-polisen-lanserar-nationell-modell-for-medborgarloften.html Thu, 26 May 2016 15:35:51 +0200 Allt färre lagförs för brott Andelen personer i befolkningen som lagförts för brott har minskat de senaste åren, och störst är minskningen bland yngre personer. Det framkommer i Brås kortanalys om lagförda personer i befolkningen åren 2000–2014. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-05-26-allt-farre-lagfors-for-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-05-26-allt-farre-lagfors-for-brott.html Wed, 18 May 2016 08:30:00 +0200 Vanligt med utvisning vid allvarliga brott Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl folkbokförda som icke folkbokförda, har andelen som utvisas varierat över tid. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-05-18-vanligt-med-utvisning-vid-allvarliga-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-05-18-vanligt-med-utvisning-vid-allvarliga-brott.html Fri, 13 May 2016 10:00:00 +0200 Stödet ojämnt fördelat till avhoppare från kriminella gäng Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad bild av hur stödet till avhoppare ser ut i Sverige. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-05-13-stodet-ojamnt-fordelat-till-avhoppare-fran-kriminella-gang.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-05-13-stodet-ojamnt-fordelat-till-avhoppare-fran-kriminella-gang.html Fri, 29 Apr 2016 09:24:06 +0200 Den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet infiltrerar företag för att begå brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-04-29-den-moderna-brottsligheten-bedrivs-i-ett-aktiebolag.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-04-29-den-moderna-brottsligheten-bedrivs-i-ett-aktiebolag.html Thu, 21 Apr 2016 08:31:36 +0200 Andelen positiva narkotikaprov lägre bland unga Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ungdomar är negativa. Det är också stora regionala skillnader i antal provtagningar och anmärkningsvärt få prov avkrävs kvinnor, jämfört med hur många som uppskattas bruka narkotika. Det visar en ny kortanalys från Brottsförebyggande rådet, Brå. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-04-21-andelen-positiva-narkotikaprov-lagre-bland-unga.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-04-21-andelen-positiva-narkotikaprov-lagre-bland-unga.html Mon, 18 Apr 2016 10:51:23 +0200 Välkommen till årets symposium i Stockholm Den 14-16 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 700 kronor. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-04-18-valkommen-till-arets-symposium-i-stockholm.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-04-18-valkommen-till-arets-symposium-i-stockholm.html Mon, 11 Apr 2016 09:34:19 +0200 Nya utmaningar kräver fler råd för framtiden Det förebyggande arbete har alltid ett framtidsperspektiv och därför behöver vi råd för framtiden. Det säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som är med och arrangerar den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som inleds i Halmstad, nu på tisdag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-04-11-nya-utmaningar-kraver-fler-rad-for-framtiden.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-04-11-nya-utmaningar-kraver-fler-rad-for-framtiden.html Mon, 11 Apr 2016 08:31:02 +0200 Utökad satsning på brottsförebyggande arbete Brottsförebyggande rådet, Brå, utökar satsningen till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete. Bland annat planeras en basutbildning för lokala brottsförebyggare, men även spetskunskap inom nya konkreta arbetssätt kommer att tas fram. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-04-11-utokad-satsning-pa-brottsforebyggande-arbete.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-04-11-utokad-satsning-pa-brottsforebyggande-arbete.html Thu, 07 Apr 2016 10:58:42 +0200 Tjugo års ekobrottsbekämpning sett i backspegeln En ny myndighet för ekobrott, polisiär verksamhet på ”civila” myndigheter och ”civila” arbetssätt hos polis och åklagare. Dåvarande regeringens strategi mot ekobrott år 1995 har satt sina spår. Det vittnar företrädare för olika myndigheter om i en antologi utgiven av Brottsförebyggande rådet, Brå. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-04-07-tjugo-ars-ekobrottsbekampning-sett-i-backspegeln.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-04-07-tjugo-ars-ekobrottsbekampning-sett-i-backspegeln.html Fri, 01 Apr 2016 08:30:00 +0200 Bättre stöd viktigt för målsägandes medverkan i rättsprocessen För att brott ska kunna leda till åtal krävs i praktiken ofta att målsäganden medverkar i rättsprocessen. Viktiga faktorer för en ökad medverkan är bland annat ett bra bemötande från rättsväsendets aktörer och tydlig information om ärendet och processen. Även målsägandebiträdet spelar en viktig roll i målsägandes medverkan, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som publiceras idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-04-01-battre-stod-viktigt-for-malsagandes-medverkan-i-rattsprocessen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-04-01-battre-stod-viktigt-for-malsagandes-medverkan-i-rattsprocessen.html Thu, 31 Mar 2016 09:30:00 +0200 Slutlig brottsstatistik 2015 I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-03-31-slutlig-brottsstatistik-2015.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-03-31-slutlig-brottsstatistik-2015.html Thu, 31 Mar 2016 09:30:00 +0200 Konstaterade fall av dödligt våld 2015 I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, statistiken gällande konstaterade fall av dödligt våld för 2015. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-03-31-konstaterade-fall-av-dodligt-vald-2015.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-03-31-konstaterade-fall-av-dodligt-vald-2015.html Tue, 29 Mar 2016 10:58:15 +0200 Se livesändningar från årets Råd för framtiden Råd för framtiden är Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som i år äger rum i Halmstad 12-13 april. För er som inte har möjlighet att närvara så livesänder vi plenarföreläsningarna under båda dagarna på vår webbplats. Efter konferensen kommer vi att lägga upp filmer från samtliga föreläsningar. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-03-29-se-livesandningar-fran-arets-rad-for-framtiden.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-03-29-se-livesandningar-fran-arets-rad-for-framtiden.html Mon, 21 Mar 2016 15:39:57 +0100 Brås ekonomiska stöd år 2016 Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-03-21-bras-ekonomiska-stod-ar-2016.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-03-21-bras-ekonomiska-stod-ar-2016.html Thu, 17 Mar 2016 11:27:57 +0100 Kortare utredningstider i rättskedjan Brå har för sjätte året i rad undersökt handläggningstiderna i rättskedjan. Utredningstiden mellan inledande av förundersökning och beslut om åtal m.m. har minskat under den undersökta femårsperioden, men den totala handläggningstiden har ökat något. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-03-17-kortare-utredningstider-i-rattskedjan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-03-17-kortare-utredningstider-i-rattskedjan.html Wed, 16 Mar 2016 08:30:00 +0100 Fler åtgärder krävs för att förebygga och utreda bedrägerier Bedrägerier är ett omfattande brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar en unik kartläggning av bedrägeribrottsligheten som Brå publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-03-16-fler-atgarder-kravs-for-att-forebygga-och-utreda-bedragerier.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-03-16-fler-atgarder-kravs-for-att-forebygga-och-utreda-bedragerier.html Mon, 29 Feb 2016 09:00:00 +0100 Nya prognoser över volymerna i rättskedjan Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2016–2019. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att minska de närmaste åren. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-02-29-nya-prognoser-over-volymerna-i-rattskedjan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-02-29-nya-prognoser-over-volymerna-i-rattskedjan.html Fri, 19 Feb 2016 13:37:40 +0100 Dialog som för polisen närmare medborgarna Arbetet med medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Forskningen visar på goda erfarenheter från andra länder —men dialogens kvalitet är avgörande för förtroendet för polisen. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-02-19-dialog-som-for-polisen-narmare-medborgarna.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-02-19-dialog-som-for-polisen-narmare-medborgarna.html Wed, 27 Jan 2016 09:00:00 +0100 Ny bok om samverkan Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-01-27-ny-bok-om-samverkan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-01-27-ny-bok-om-samverkan.html Wed, 20 Jan 2016 07:28:20 +0100 Nederländerna vann European Crime Prevention Award Den nederländska entreprenörsorganisationen MKB-Nederland vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2015. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-01-20-nederlanderna-vann-european-crime-prevention-award.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-01-20-nederlanderna-vann-european-crime-prevention-award.html Tue, 19 Jan 2016 08:33:11 +0100 Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-01-19-regionala-resultat-fran-bras-trygghetsundersokning.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-01-19-regionala-resultat-fran-bras-trygghetsundersokning.html Thu, 14 Jan 2016 09:30:01 +0100 Anmälda brott 2015 – preliminär statistik I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2015. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser, som efter utredning visade sig inte vara brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-01-14-anmalda-brott-2015---preliminar-statistik.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2016-01-14-anmalda-brott-2015---preliminar-statistik.html Tue, 12 Jan 2016 11:00:00 +0100 Fler kvinnor än män är otrygga i sitt bostadsområde på kvällen Fler kvinnor än män känner otrygghet när de vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är också vanligare att personer som bor i flerfamiljshus känner sig otrygga på kvällen, än de som bor i småhus. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU) 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-01-12-fler-kvinnor-an-man-ar-otrygga-i-sitt-bostadsomrade-pa-kvallen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-01-12-fler-kvinnor-an-man-ar-otrygga-i-sitt-bostadsomrade-pa-kvallen.html Tue, 22 Dec 2015 16:16:19 +0100 Kameraövervakning i krogtätt område gav inte effekt Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen. Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av en särskild kameraoperatör, som i sin tur haft kontakt med poliser på platserna. Brås utvärdering tyder dock inte på att övervakningen haft de effekter som eftersträvades. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-22-kameraovervakning-i-krogtatt-omrade-gav-inte-effekt.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-22-kameraovervakning-i-krogtatt-omrade-gav-inte-effekt.html Mon, 21 Dec 2015 09:00:00 +0100 Högre uppklaring vid våldtäkter mot yngre Det är stora skillnader i personuppklaringen beroende på vem som utsatts för våldtäkt. Antalet fall av våldtäkt som anmäls, utreds och lagförs i rättskedjan påverkas mycket av de lagstiftningsförändringar som gjorts. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-12-21-hogre-uppklaring-vid-valdtakter-mot-yngre.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-12-21-hogre-uppklaring-vid-valdtakter-mot-yngre.html Fri, 18 Dec 2015 13:52:27 +0100 Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd Utvärderingar om våldsbejakande extremism, våld i nära relation, bostadsinbrott med DNA-teknik, medborgardialoger, ungdomsprojekt och trygghetsprojekt finns bland årets beviljade ansökningar. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-18-tio-ansokningar-har-beviljats-ekonomiskt-stod.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-18-tio-ansokningar-har-beviljats-ekonomiskt-stod.html Fri, 18 Dec 2015 09:00:00 +0100 Andelen personuppklarade misstankar har minskat Andelen personuppklarade misstankar minskade från 54 till 45 procent under åren 2004–2014. Minskningen syns för alla analyserade brottstyper utom för sexualbrott och bedrägeribrott. I dag publicerar Brå en kortanalys om personuppklarade misstankar och hur många åtal som bifalls i domstol. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-18-andelen-personuppklarade-misstankar-har-minskat.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-18-andelen-personuppklarade-misstankar-har-minskat.html Thu, 17 Dec 2015 09:00:00 +0100 Fler politiker utsätts för trakasserier, hot och våld under valår Under valåret 2014 var utsattheten för trakasserier, hot och våld bland förtroendevalda högre än under 2012. Särskilt högt var påhopp från vad som uppfattas som politiska extremister. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-12-17-fler-politiker-utsatts-for-trakasserier-hot-och-vald-under-valar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-12-17-fler-politiker-utsatts-for-trakasserier-hot-och-vald-under-valar.html Tue, 15 Dec 2015 08:33:22 +0100 Så hanteras pengar från brott Genom att följa penninghanteringen från finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, kan vi identifiera de sektorer som är mest sårbara. I dag publicerar Brå en ny rapport om penningtvätt. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-15-sa-hanteras-pengar-fran-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-15-sa-hanteras-pengar-fran-brott.html Fri, 11 Dec 2015 09:06:50 +0100 Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott Villainbrotten har planat ut, men utsattheten för bedrägerier har ökat. Det är Brås bedömning för två av de egendomsbrott som omfattas av den nya kortanalysen, som inte uppvisar några större förändringar jämfört med förra året. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-11-brottsutvecklingen-for-vissa-egendomsbrott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-11-brottsutvecklingen-for-vissa-egendomsbrott.html Thu, 10 Dec 2015 08:00:00 +0100 Dödligt våld minskar över längre tid men inslaget av illegala skjutvapen ökar Det dödliga våldet minskar över längre tid i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-12-10-dodligt-vald-minskar-over-langre-tid-men-inslaget-av-illegala-skjutvapen-okar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-12-10-dodligt-vald-minskar-over-langre-tid-men-inslaget-av-illegala-skjutvapen-okar.html Wed, 09 Dec 2015 07:56:26 +0100 Enkätundersökning om it-relaterad brottslighet Arbetar du som åklagare, polisiär förundersökningsledare eller som it-undersökare? Då behöver Brå din medverkan i en undersökning. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-09-enkatundersokning-om-it-relaterad-brottslighet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-09-enkatundersokning-om-it-relaterad-brottslighet.html Tue, 01 Dec 2015 13:33:32 +0100 Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-01-uppdrag-till-bra-om-atgarder-mot-kriminalitet-i-socialt-utsatta-omraden.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-12-01-uppdrag-till-bra-om-atgarder-mot-kriminalitet-i-socialt-utsatta-omraden.html Mon, 30 Nov 2015 15:00:00 +0100 Så kan det brottsförebyggande arbetet förbättras Brå har lämnat förslag till regeringen på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det uppdrag som Brå fick av regeringen tidigare i höst. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-11-30-sa-kan-det-brottsforebyggande-arbetet-forbattras.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-11-30-sa-kan-det-brottsforebyggande-arbetet-forbattras.html Wed, 25 Nov 2015 09:11:13 +0100 Var försiktig vid handel med okända kulturföremål Avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak. Det skriver Brås generaldirektör i dag i en debattartikel i SvD. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-11-25-var-forsiktig-vid-handel-med-okanda-kulturforemal.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-11-25-var-forsiktig-vid-handel-med-okanda-kulturforemal.html Wed, 18 Nov 2015 08:30:00 +0100 Fler skjutningar i landet Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-11-18-fler-skjutningar-i-landet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-11-18-fler-skjutningar-i-landet.html Mon, 16 Nov 2015 08:30:00 +0100 Intagna i fängelse har för lite att göra Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna är viktigt av flera skäl. Det kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Idag har de intagna ofta för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Här finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar den studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-11-16-intagna-i-fangelse-har-for-lite-att-gora.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-11-16-intagna-i-fangelse-har-for-lite-att-gora.html Tue, 10 Nov 2015 13:50:59 +0100 Forskning om föräldrars betydelse för att förhindra kriminalitet prisas I dag tillkännages vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi. Bland vinnarna finns för första gången en svensk forskare. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-11-10-forskning-om-foraldrars-betydelse-for-att-forhindra-kriminalitet-prisas.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-11-10-forskning-om-foraldrars-betydelse-for-att-forhindra-kriminalitet-prisas.html Wed, 04 Nov 2015 08:30:00 +0100 Allt färre utsätts för misshandel Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-11-04-allt-farre-utsatts-for-misshandel.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-11-04-allt-farre-utsatts-for-misshandel.html Thu, 29 Oct 2015 15:58:53 +0100 På väg mot bättre samverkan kring ungdomar  Det är lättare att planera och få igång strukturen än att komma igång med individärenden. Brå har gett stöd till flera utvärderingar av olika samverkansmodeller för unga i riskzon för kriminalitet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-10-29-pa-vag-mot-battre-samverkan-kring-ungdomar-.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-10-29-pa-vag-mot-battre-samverkan-kring-ungdomar-.html Tue, 27 Oct 2015 10:58:25 +0100 Brottsstatistiken är inte en spegelbild av brottsutvecklingen När vi vill ta reda på om olika typer av brott ökar eller minskar i samhället vänder vi oss ofta till den officiella brottsstatistiken över anmälda brott. Men om man försöker jämställa antalet anmälda brott med antalet faktiskt begångna brott stöter man snabbt på problem. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-10-27-brottsstatistiken-ar-inte-en-spegelbild-av-brottsutvecklingen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-10-27-brottsstatistiken-ar-inte-en-spegelbild-av-brottsutvecklingen.html Thu, 22 Oct 2015 14:30:00 +0200 Barnsexhandel försvårad genom unik betalningsblockering Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-10-22-barnsexhandel-forsvarad-genom-unik-betalningsblockering.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-10-22-barnsexhandel-forsvarad-genom-unik-betalningsblockering.html Wed, 21 Oct 2015 09:22:27 +0200 Fler anmäler brott via nätet Under 2006 blev det successivt möjligt att anmäla stölder via polisens webbplats, och i slutet av 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier. Andelen som väljer att anmäla brott via internet har fortsatt öka kontinuerligt efter att anmälningstjänsten startade. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-10-21-fler-anmaler-brott-via-natet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-10-21-fler-anmaler-brott-via-natet.html Mon, 12 Oct 2015 08:35:39 +0200 Hot och påverkan fokus för nya studier Nyligen gav Brå ut en studie om hot och våld mot yrkesgrupper som är särskilt viktiga för demokratin. Senare i år publiceras ytterligare en studie om hot och våld mot politiker och nästa år en om hot och påverkan mot myndighetspersoner. Dessutom kommer Myndigheten för kulturanalys med en studie om sådana brott mot konstnärer och författare. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-10-12-hot-och-paverkan-fokus-for-nya-studier.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-10-12-hot-och-paverkan-fokus-for-nya-studier.html Tue, 06 Oct 2015 07:59:33 +0200 Försäkringsbedrägerier drabbar bolagen och försäkringstagarna Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-10-06-forsakringsbedragerier-drabbar-bolagen-och-forsakringstagarna.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-10-06-forsakringsbedragerier-drabbar-bolagen-och-forsakringstagarna.html Wed, 30 Sep 2015 11:25:00 +0200 Manipulerade matcher – kriminalitetens väg in i idrotten Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-09-30-manipulerade-matcher---kriminalitetens-vag-in-i-idrotten.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-09-30-manipulerade-matcher---kriminalitetens-vag-in-i-idrotten.html Thu, 17 Sep 2015 08:09:00 +0200 Halvårsstatistik över handlagda brott Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott (tidigare uppklarade brott) för första halvåret 2015. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-09-17-halvarsstatistik-over-handlagda-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-09-17-halvarsstatistik-over-handlagda-brott.html Fri, 04 Sep 2015 17:11:31 +0200 Regeringen ger uppdrag till Brå Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-09-04-regeringen-ger-uppdrag-till-bra.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-09-04-regeringen-ger-uppdrag-till-bra.html Tue, 01 Sep 2015 08:00:00 +0200 Färre döms till sluten ungdomsvård Det finns ett stort samhällsintresse för ungas brottslighet, och påföljdssystemet för unga är ofta föremål för reformer. De mest ingripande påföljderna som ungdomar kan dömas till är fängelse och sluten ungdomsvård. I en ny kortanalys har Brå undersökt utvecklingen av sluten ungdomsvård sedan den infördes 1999. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-09-01-farre-doms-till-sluten-ungdomsvard.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-09-01-farre-doms-till-sluten-ungdomsvard.html Fri, 21 Aug 2015 10:16:35 +0200 Våldet blir inte vanligare – men det förändras Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott.   https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-08-21-valdet-blir-inte-vanligare---men-det-forandras.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-08-21-valdet-blir-inte-vanligare---men-det-forandras.html Tue, 18 Aug 2015 10:57:46 +0200 Utdömda strafftider för nio brottstyper Ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott. I en ny kortanalys från Brå kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-08-18-utdomda-strafftider-for-nio-brottstyper.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-08-18-utdomda-strafftider-for-nio-brottstyper.html Thu, 13 Aug 2015 17:45:56 +0200 Brottsutvecklingen Brå tar fram statistik om brottsligheten och analyserar hur den utvecklas. Vi har listat ett antal av Brås produkter som belyser utvecklingen av dödligt våld, olika former av brott mot person samt andra kategorier av brott, både enskilt och sammantaget. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-08-13-brottsutvecklingen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-08-13-brottsutvecklingen.html Wed, 05 Aug 2015 08:29:51 +0200 Polisanmälda hatbrott ökar Under 2014 identifierade Brå cirka 6 270 polisanmälningar med möjliga hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen gäller alla motiv utom sexuell läggning, där nivån är oförändrad jämfört med 2013. Det visar Hatbrottsstatistiken 2014, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-08-05-polisanmalda-hatbrott-okar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-08-05-polisanmalda-hatbrott-okar.html Fri, 24 Jul 2015 09:51:10 +0200 Kartläggning ska ge ökad kunskap om häktning Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner samt tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-07-24-kartlaggning-ska-ge-okad-kunskap-om-haktning.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-07-24-kartlaggning-ska-ge-okad-kunskap-om-haktning.html Wed, 08 Jul 2015 09:28:42 +0200 Ny strategi behövs mot organiserad brottslighet Idag skriver tre Brå-utredare på DN Debatt om hur hela samhället måste arbeta mot organiserad brottslighet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-07-08-ny-strategi-behovs-mot-organiserad-brottslighet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-07-08-ny-strategi-behovs-mot-organiserad-brottslighet.html Fri, 26 Jun 2015 12:08:55 +0200 Brå i Almedalen Den 28 juni–5 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns på plats med flera forskare och utredare. Även Brås generaldirektör Erik Wennerström kommer att vara där. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-06-26-bra-i-almedalen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-06-26-bra-i-almedalen.html Fri, 26 Jun 2015 11:49:24 +0200 Se webbsändningar från årets symposium https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-06-26-se-webbsandningar-fran-arets-symposium.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-06-26-se-webbsandningar-fran-arets-symposium.html Mon, 08 Jun 2015 08:00:00 +0200 Tillfället gör tjuven – Hur kan man förebygga att brott begås? Att förändra situationen för att förhindra att brott begås, är centralt för forskningen om situationell brottsprevention. I morgon, den 9 juni, får Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew ta emot ett av världens främsta pris i kriminologi, the Stockholm Prize in Criminology . https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-06-08-tillfallet-gor-tjuven---hur-kan-man-forebygga-att-brott-begas.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-06-08-tillfallet-gor-tjuven---hur-kan-man-forebygga-att-brott-begas.html Thu, 04 Jun 2015 09:00:00 +0200 Väntetid och tekniska problem är tidstjuvar för polisen Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden. I genomsnitt tog det en timme och sex minuter från att en patrull kom in för att avrapportera ett brottsärende till dess att de var redo att åka ut igen. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-06-04-vantetid-och-tekniska-problem-ar-tidstjuvar-for-polisen.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-06-04-vantetid-och-tekniska-problem-ar-tidstjuvar-for-polisen.html Fri, 29 May 2015 16:07:34 +0200 Nya utvärderingar har fokus på ungdomar i riskzon, avhoppare och organiserad brottslighet Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges ekonomiskt stöd till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-05-29-nya-utvarderingar-har-fokus-pa-ungdomar-i-riskzon-avhoppare-och-organiserad-brottslighet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-05-29-nya-utvarderingar-har-fokus-pa-ungdomar-i-riskzon-avhoppare-och-organiserad-brottslighet.html Thu, 28 May 2015 09:28:28 +0200 Lagföring, kriminalvård och återfall i brott - slutlig statistik Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-05-28-lagforing-kriminalvard-och-aterfall-i-brott---slutlig-statistik.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-05-28-lagforing-kriminalvard-och-aterfall-i-brott---slutlig-statistik.html Fri, 22 May 2015 12:48:04 +0200 Fem frågor till justitieministern om det brottsförebyggande arbetet Vid sitt inledningstal på årets Råd för framtiden aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Här svarar justitieministern på fem frågor om det brottsförebyggande arbetet i landet.   https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-05-22-fem-fragor-till-justitieministern-om-det-brottsforebyggande-arbetet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-05-22-fem-fragor-till-justitieministern-om-det-brottsforebyggande-arbetet.html Wed, 13 May 2015 10:48:31 +0200 Det dödliga våldet har minskat sedan 90-talet Det dödliga våldet visar en tydlig minskning sedan 90-talets början. Om det kan du bland annat läsa i en ny kortanalys som beskriver utvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-05-13-det-dodliga-valdet-har-minskat-sedan-90-talet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-05-13-det-dodliga-valdet-har-minskat-sedan-90-talet.html Wed, 29 Apr 2015 11:59:36 +0200 Journalister och politiker ofta utsatta för hot och trakasserier Varje år hotas och trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag, och drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Dessutom har närmare hälften av alla livsmedelsinspektörer någon gång utsatts för hot och trakasserier. Det framkommer i en kunskapsöversikt som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-04-29-journalister-och-politiker-ofta-utsatta-for-hot-och-trakasserier.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-04-29-journalister-och-politiker-ofta-utsatta-for-hot-och-trakasserier.html Wed, 22 Apr 2015 09:25:36 +0200 Handlagda brott ersätter Uppklarade brott Idag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen innebär bland annat att statistiken nu ger en mer överskådlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-04-22-handlagda-brott-ersatter-uppklarade-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-04-22-handlagda-brott-ersatter-uppklarade-brott.html Mon, 20 Apr 2015 15:44:29 +0200 Hot och trakasserier mot myndighetspersoner ska kartläggas I dagarna går en enkät ut till 90 000 anställda vid svenska myndigheter för att kartlägga hur vanligt det är med hot, trakasserier och andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner i Sverige. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-04-20-hot-och-trakasserier-mot-myndighetspersoner-ska-kartlaggas.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-04-20-hot-och-trakasserier-mot-myndighetspersoner-ska-kartlaggas.html Wed, 01 Apr 2015 08:30:35 +0200 Välkommen till årets symposium i Stockholm Den 8-10 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 500 kronor. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-04-01-valkommen-till-arets-symposium-i-stockholm.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-04-01-valkommen-till-arets-symposium-i-stockholm.html Tue, 31 Mar 2015 09:25:15 +0200 Slutlig brottsstatistik 2014 I dag publiceras den slutliga statistiken för 2014 gällande anmälda brott och misstänkta personer. Dessutom publiceras en specialstudie av konstaterade fall av dödligt våld. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott. Slutlig statistik för Handlagda brott 2014 publiceras den 22 april. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-31-slutlig-brottsstatistik-2014.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-31-slutlig-brottsstatistik-2014.html Mon, 30 Mar 2015 14:16:30 +0200 Samordnade utbetalningar stävjar fusk i Danmark Det här systemet ser till helheten. Det ser till att vi enkelt får det vi har rätt till, men inte mer än det vi har rätt till. Det säger Britt Blichfeld Davidsen som ansvarar för kontrollarbetet på den relativt nya danska myndigheten Udbetaling Danmark. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-30-samordnade-utbetalningar-stavjar-fusk-i-danmark.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-30-samordnade-utbetalningar-stavjar-fusk-i-danmark.html Mon, 30 Mar 2015 08:00:00 +0200 Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-30-fusk-med-intyg---kostar-bade-pengar-och-fortroende.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-30-fusk-med-intyg---kostar-bade-pengar-och-fortroende.html Fri, 27 Mar 2015 15:34:54 +0100 Statistik över handlagda brott Den nya statistiken över handlagda brott publiceras den 22 april. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-27-statistik-over-handlagda-brott.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-27-statistik-over-handlagda-brott.html Wed, 25 Mar 2015 13:22:30 +0100 Justitieministern aviserar satsning på brottsförebyggande arbete Vid sitt inledningstal på Råd för framtiden i Sundsvall aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Brå kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar och lämna förslag på hur det kan förbättras. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-25-justitieministern-aviserar-satsning-pa-brottsforebyggande-arbete.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-25-justitieministern-aviserar-satsning-pa-brottsforebyggande-arbete.html Tue, 24 Mar 2015 08:59:33 +0100 Längre strafftid för tidsbestämda livstidsdomar Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått livstidsstraffet omvandlat till ett tids­bestämt straff har strafftiden blivit längre under de senaste 20 åren. Det framkommer i en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-24-langre-strafftid-for-tidsbestamda-livstidsdomar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-24-langre-strafftid-for-tidsbestamda-livstidsdomar.html Tue, 24 Mar 2015 08:00:00 +0100 Trygghet – en rättighet för alla? Ett mål för polisens nya organisation är att öka tryggheten i samhället, inte minst genom dialog med medborgarna. Aktuella frågor är bland annat hur man kan förebygga social oro, förutse människors agerande vid upplopp och utveckla lokalt arbete mot våldsbejakande extremism. Detta står också i fokus under konferensen Råd för framtiden , som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå). https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-24-trygghet---en-rattighet-for-alla.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-24-trygghet---en-rattighet-for-alla.html Mon, 23 Mar 2015 10:30:39 +0100 Ekonomiskt stöd ger skjuts åt avhopparverksamhet Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges det ekonomiska stödet nästan uteslutande till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen. En verksamhet som fått stöd är Konsultationsteamet i Malmö som hjälper personer att lämna ett kriminellt liv. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-23-ekonomiskt-stod-ger-skjuts-at-avhopparverksamhet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-23-ekonomiskt-stod-ger-skjuts-at-avhopparverksamhet.html Fri, 20 Mar 2015 14:15:11 +0100 Ny handbok för dig som arbetar med SMADIT En handbok i SMADIT-metoden har tagits fram i samverkan mellan polisregion Bergslagen, Örebro universitet och Örebro läns landsting. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-20-ny-handbok-for-dig-som-arbetar-med-smadit.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-20-ny-handbok-for-dig-som-arbetar-med-smadit.html Tue, 17 Mar 2015 16:51:04 +0100 Extremistiskt våld måste motarbetas lokalt Extremistiskt våld kanske planeras på nätet, men det drabbar ett lokalt geografiskt område. Därför behövs lokala aktörer för att motarbeta det. Det säger Daniel Norlander, huvudsekreterare åt Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-17-extremistiskt-vald-maste-motarbetas-lokalt.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-17-extremistiskt-vald-maste-motarbetas-lokalt.html Mon, 16 Mar 2015 08:30:00 +0100 Brott utreds snabbare Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Däremot har tingsrätts­tiden från åtal till dom ökat totalt sett, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än för vuxna. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-16-brott-utreds-snabbare.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-03-16-brott-utreds-snabbare.html Wed, 11 Mar 2015 15:11:42 +0100 Säker information i staten Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dagarna överlämnat sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Utredningen föreslår en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten. Genom åtgärderna skulle nivån för informationssäkerhet höjas avsevärt. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-11-saker-information-i-staten.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-11-saker-information-i-staten.html Tue, 10 Mar 2015 16:41:37 +0100 Skärp tillsynen av begagnade varor Polisen bör fortsätta att utöva tillsyn över handeln med begagnade varor, däremot kan kontanter och checkar med fördel förbjudas som betalningsmedel vid handel med metallskrot. Dessutom bör det krävas tillstånd för att driva skrothandel. Det skriver Brå i ett remissyttrande i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-10-skarp-tillsynen-av-begagnade-varor.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-10-skarp-tillsynen-av-begagnade-varor.html Tue, 03 Mar 2015 16:44:47 +0100 Även storstäder kan lära sig av glesbygdens samverkan Under 2014 skrev fem glesbygdskommuner och två polismyndigheter en gemensam samverkansöverenskommelse om hur de skulle arbeta brottsförebyggande i framtiden. Vid ett seminarium på Råd för framtiden berättar de ansvariga om nödvändigheten av att samarbeta, i glesbygden, liksom i större städer. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-03-aven-storstader-kan-lara-sig-av-glesbygdens-samverkan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-03-03-aven-storstader-kan-lara-sig-av-glesbygdens-samverkan.html Fri, 27 Feb 2015 10:30:00 +0100 Nya prognoser över volymerna i rättskedjan Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2015–2018. Prognoserna pekar åt att flödet kommer vara oförändrat eller minskande de närmsta åren. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-27-nya-prognoser-over-volymerna-i-rattskedjan.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-27-nya-prognoser-over-volymerna-i-rattskedjan.html Fri, 27 Feb 2015 08:29:00 +0100 Larmtelefoner ökar tryggheten för hotade Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-02-27-larmtelefoner-okar-tryggheten-for-hotade.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-02-27-larmtelefoner-okar-tryggheten-for-hotade.html Tue, 24 Feb 2015 08:53:56 +0100 7 av 10 män berusade vid misshandel Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-24-7-av-10-man-berusade-vid-misshandel.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-24-7-av-10-man-berusade-vid-misshandel.html Mon, 16 Feb 2015 11:09:25 +0100 Mer resurser och fokus på medborgarna Mer resurser till lokalt polisarbete och medborgarlöften som utgår från människors syn på vad som är problem. Man kommer att märka att Polismyndigheten satsar på den lokala nivån och trygghetsskapande arbete, säger Dan Eliasson, rikspolischef. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-16-mer-resurser-och-fokus-pa-medborgarna.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-16-mer-resurser-och-fokus-pa-medborgarna.html Thu, 12 Feb 2015 10:14:10 +0100 Nu delas anmälda brott in i regioner Vid årsskiftet upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med i år utgår från de nya polisregionerna. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-12-nu-delas-anmalda-brott-in-i-regioner.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-12-nu-delas-anmalda-brott-in-i-regioner.html Tue, 10 Feb 2015 15:46:54 +0100 Medborgardialog handlar om att förstå behovet Budskapet från Polisen var tydligt under Brås och SKL:s konferens om den nya  polismyndigheten: nu ska samverkan mellan kommun och polis vässas med hjälp av medborgarlöften. Här kan du se filmerna från konferensen. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-10-medborgardialog-handlar-om-att-forsta-behovet.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-10-medborgardialog-handlar-om-att-forsta-behovet.html Tue, 10 Feb 2015 08:30:00 +0100 Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Nu redovisas även siffror från landets sju nya polisregioner. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-02-10-regionala-resultat-fran-bras-trygghetsundersokning.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-02-10-regionala-resultat-fran-bras-trygghetsundersokning.html Mon, 02 Feb 2015 08:30:00 +0100 Nätkränkningar - få anmälningar leder till åtal Det finns tydliga könsskillnader i de typer av nätkränkningar som anmäls till polisen. Flickor hängs ut med bilder medan pojkar hotas med våld. De flesta ärenden läggs dock ner. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-02-02-natkrankningar---fa-anmalningar-leder-till-atal.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-02-02-natkrankningar---fa-anmalningar-leder-till-atal.html Fri, 30 Jan 2015 08:28:00 +0100 Sök stöd för att utvärdera ert projekt Brå fördelar ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-01-30-sok-stod-for-att-utvardera-ert-projekt.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-01-30-sok-stod-for-att-utvardera-ert-projekt.html Mon, 19 Jan 2015 15:31:25 +0100 Brottsförebyggares behov i fokus De lokala samordnarna vill på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter med andra inom samma område. Det var ett av flera önskemål om stöd som framkom i en undersökning. Därför har Brå redan nu startat ett nätverk för brottsförebyggande aktörer. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-01-19-brottsforebyggares-behov-i-fokus.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-01-19-brottsforebyggares-behov-i-fokus.html Thu, 15 Jan 2015 09:30:00 +0100 Anmälda brott 2014 – preliminär statistik I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2014. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-01-15-anmalda-brott-2014---preliminar-statistik.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-01-15-anmalda-brott-2014---preliminar-statistik.html Thu, 15 Jan 2015 08:30:00 +0100 Begränsad effekt av nya lagregler mot stalkning Den nya lagbestämmelsen om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anmälningar och andelen fällande domar är liten. Den nya möjligheten att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud, har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning. Det framkommer i två nya rapporter som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-01-15-begransad-effekt-av-nya-lagregler-mot-stalkning.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-01-15-begransad-effekt-av-nya-lagregler-mot-stalkning.html Tue, 13 Jan 2015 11:30:00 +0100 Förtroendet för rättsväsendet ökar Allt fler, och då särskilt unga, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Samtidigt minskar oron för att utsättas för brott. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU), 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-01-13-fortroendet-for-rattsvasendet-okar.html https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-01-13-fortroendet-for-rattsvasendet-okar.html