DÖDLIGT VÅLD

Det dödliga våldet har ökat de senaste åren men nivåerna är ändå lägre jämfört med i början av 1990-talet. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt medan dödligt familjevåld minskat.

STATISTIK

Nu kan du ta del av resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen på kommual nivå – samt på stadsdelsnivå för de tre största städerna.

Statistik

Under 2018 utgjorde stöld- och tillgreppsbrott 29 procent av samtliga anmälda brott.

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brå. Nu kan du lyssna på våra seminarier som vi arrangerade under Almedalen 2019 med ämnen som spänner från brottsförebyggande arbete och statistik till skjutningar och dödligt våld.

I Brås årsredovisning kan du läsa om myndighetens verksamhet under 2018 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.