SNACKA OM BROTT

Lyssna på Brås podd i sommar

Snacka om brott är en serie poddsändningar från Brottsförebyggande rådet. Vårt senaste avsnitt handlar om skjutvapenvåld och hur Sverige ligger till jämfört med andra länder i Europa. Hur arbetar rättsväsendet mot den här typen av allvarliga brott? 

Dessutom har vi nya poddar om bland annat islamofobiska hatbrott samt unga och brott.

Cykelstölder

Brottstypen cykelstöld har från och med 2020 delats upp på annan cykel än elcykel och elcykel. Totalt har 77 200 cykelstölder anmälts under 2020, varav 9 600 var elcykelstölder. Källa: Anmälda brott

  • Omslag till publikationen Kommunala variationer i risk för otrygghet
    I den här kortanalysen studeras kommunala variationer i risken att känna sig otrygg vid utevistelse i det egna bostadsområdet kvällstid. Vidare undersöks i vilken mån individsammansättningen kan bidra till att förklara variationen i otrygghet på kommunnivå. Kortanalysen bygger på data från den Nationella trygghetsundersökningen för åren 2017-2020.
  • Omslag till publikationen Anmälda brott första halvåret 2021
    Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2021. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.
  • Omslag till publikationen Klassificering av brott
    Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

Under Almedalsveckan medverkar vi för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. I år genomförs Almedalsveckan som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar, 4 - 7 juli. Här kan du se när du kan följa våra seminarier.

Den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden samarrangerades i år med Karlstads kommun. Här kan du se inspelade sessioner från årets digitala konferens.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.