Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Mord och dråp

Mord, dråp och misshandel med dödlig utgång brukar tillsammans benämnas dödligt våld. År 2015 konstaterades 112 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 25 fall, jämfört med 2014. I ett längre perspektiv minskar det dödliga våldet.

Dödligt våld

Konstaterade fall av dödligt våld, därav dödligt våld mot man eller kvinna¹, 2006–2015. (Anmälda fall av dödligt våld där det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken). Källa: Anmälda brott

1.) Könsfördelning redovisas för de konstaterade fallen av dödligt våld sedan 2011. I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

År 2015 konstaterades 112 fall av dödligt våld i Sverige. Det visar statistiken för konstaterade fall av dödligt våld. Det är en ökning med 25 fall, jämfört med 2014. Antalet offer i ärenden som innehöll flera fall av dödligt våld mer än fördubblades under året, från 10 till 22 offer, jämfört med året innan. Ökningen av sådana fall utgjorde omkring hälften av den totala uppgången 2015.

Den senaste tioårsperioden har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 68 och 112 fall årligen. Sett i ett längre perspektiv, allt sedan 1990-talet då Brå började mätningarna, har utvecklingen av det dödliga våldet uppvisat en nedåtgående trend.

År 2015 var offret i 26 procent av fallen en kvinna och i 74 procent av fallen en man. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet.

I närmare en tredjedel (29 %) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2015 användes skjutvapen, vilket är en något lägre andel än 2014 (32 %). Användingen av skjutvapen i fall av dödligt våld låg fram till mitten av 2000- talet på omkring 20 procent. Den senaste femårsperioden har andelen varit i genomsnitt 28 procent

Regional fördelning

71 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2015 anmäldes i någon av storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Mönstret har sett likadant ut sedan 2010. I regionerna kan både ökningar och minskningar av antalet konstaterade fall noteras under 2015. Störst ökning kan ses i Region Väst, där antalet mer än fördubblades, från 14 fall 2014 till 34 fall 2015.

Statistiken visar även fall som inte har konstaterats som mord

Statistiken över det anmälda dödliga våldet visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp.

Därför gör Brå varje år specialstudien Konstaterade fall över dödligt våld där samtliga polisanmälningar granskas för att ge en mer tillförlitlig statistik. Det är de siffrorna som redovisas på den här sidan.

Fakta

  • 112 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 2015. Det är en ökning med 25 fall jämfört med året innan.
  • Offret var i 74 procent av fallen en man och i 26 procent av fallen en kvinna (2015).
  • I närmare en tredjedel (29%) av fallen 2015 användes skjutvapen (2014 var siffran 32%).
  • 71 procent av fallen anmäldes i de tre storstadsregionerna (2015).

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-18

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå