Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Personer lagförda för brott

Antal lagföringsbeslut, efter lagföringstyp, åren 2006-2015.

I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de personer som under ett kalenderår befunnits skyldiga till brott genom fällande dom i tingsrätt (domslut) eller genom så kallad lagföring utanför domstol (av åklagaren utfärdat strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse).

Ordningsbot som utfärdas av polis och tull ingår inte i statistiken utan redovisas separat. En person kan lagföras vid flera tillfällen under ett kalenderår och räknas då flera gånger i statistiken (lagföringsbeslut).

pil upp
pil ned

Lagföringsbeslut

Med lagföringsbeslut avses beslut i domstol mot en person, så kallat domslut, samt lagföringsbeslut som fattas av åklagare, det vill säga strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Regioner istället för län

Från och med 2015 är områdesindelningen i lagföringsstatistiken ändrad från län till region.

Läs mer om förändringar i statistiken

Samtliga lagföringsbeslut. Årsvis

Lagföringsbeslut efter huvudbrott och huvudpåföljd
Totaltabeller för hela landet finns från 1995. Kvinnotabeller för hela landet finns från 1995. Manstabeller för hela landet finns från 2009.

För åren 2000-2014 finns totaltabeller för länen. För åren 2009-2014 finns länstabeller för kvinnor respektive män. Från 2015 är länstabellerna ersatta med regiontabeller.

OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och ålder
Tabeller finns för alla i hela landet från år 1995, för kvinnor från år 1996 och för män från 2009.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och ålder
Tabeller finns för alla i hela landet från år 1995, för kvinnor från år 1996 och för män från 2009.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och tidigare belastning
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och tidigare belastning
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och region
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och region
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagföringsbeslut efter huvudbrott, totalt samt andel kvinnor, män, ungdomar och utvisningsbeslut
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Samtliga domslut. Årsvis
Domslut efter huvudbrott och tingsrätt
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut efter huvudpåföljd och tingsrätt
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut i tingsrätt efter påföljd och påföljdskombinationer
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut med påföljd fängelse. Årsvis
Domslut med påföljd fängelse efter huvudbrott och fängelsetidens längd i månader
Tabeller finns för alla i hela landet från år 1995, för kvinnor från år 1995 och för män från år 2009.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut med påföljd fängelse efter huvudbrott och fängelsetidens längd i år
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut med påföljd fängelse efter ålder och fängelsetidens längd
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut med påföljd fängelse efter huvudbrott och tidigare belastning
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Domslut med påföljd sluten ungdomsvård. Årsvis
Domslut med påföljden sluten ungdomsvård efter brott och strafftidens längd
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Meddelade åtalsunderlåtelser/strafförelägganden. Årsvis
Meddelade åtalsunderlåtelser, efter huvudbrott och beslutsgrund
Tabellerna finns för alla från år 1995. Tabeller för alla på åklagarnivå finns från år 2009, och för kvinnor hela landet samt män hela landet från år 2009.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Meddelade åtalsunderlåtelser/strafförelägganden efter åklagarkammare och huvudbrott
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Meddelade åtalsunderlåtelser/strafförelägganden efter åklagarkammare och huvudpåföljd
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Godkända ordningsbotsförelägganden. Årsvis
Godkända ordningsbotsförelägganden, efter ålder och typ av överträdelse
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagförda brott
Med lagförda brott avses samtliga brott som enskilda individer lagförts för. Dessa bygger på antal brott i lagföringsbeslut vilket innebär att om samma brott begicks av tre personer tillsammans så räknas de som tre lagförda brott.
Samtliga lagförda brott. Årsvis
Lagförda brott efter brott, lagföringstyp och kön
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Lagförda brott i domstol. Årsvis
Lagförda brott efter brott och brottstidpunkt
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Beslutade påföljder
Med påföljder avses samtliga påföljder som utdömts i tingsrätt inklusive samtliga påföljder som godkänts genom strafföreläggande.

Bötespåföljder. Årsvis
Bötespåföljder efter huvudbrott och böternas art och storlek
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-07

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)