Kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistiska undersökningar

Utsatthet för brott och otrygghet i landet, förtroendet för polisen och andra delar av rättsväsendet, hatbrott mot olika grupper i samhället, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar. Det är några frågor som tas upp i Brås återkommande undersökningar.

Kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistiska undersökningar

Utsatthet för brott och otrygghet i landet, förtroendet för polisen och andra delar av rättsväsendet, hatbrott mot olika grupper i samhället, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar. Det är några frågor som tas upp i Brås återkommande undersökningar.

Om brottslighet

Omkring hälften av alla brott som anmäls rör olika typer av stölder och skadegörelse. Egentligen är de vanligaste brotten troligtvis trafikbrott och narkotikabrott, men de anmäls mer sällan.