Återfall i brott

I statistiken över återfall i brott redovisas antalet och andelen personer som återfaller i brott, tid till första återfall, antal återfall under uppföljningsperioden och risk för återfall.

Andel personer som återfallit i brott, inom ett, två respektive tre år, av samtliga personer med en ingångshändelse 2010, totalt samt efter kön.

Med återfall i brott avses i statistiken nya lagakraftvunna brott, som följer på en persons ingångshändelse under en speciell uppföljningsperiod. Ingångshändelser definieras som frigivningar från anstalt, utskrivningar från sluten ungdomsvård, avslutad intensivövervakning med elektronisk kontroll samt lagföringar för andra påföljder genom lagakraftvunnen dom eller beslut från åklagare. I statistiken redovisas återfall i brott inom ett, två och tre år räknat från datumet för ingångshändelsen.

    Sammanfattningar
    Tabeller

Tabeller - Slutlig statistik

 
Samtliga personer
Antal/andel återfall inom tre år
Samtliga personer: Antal/andel Återfall inom 1-3 år (tabell 811-827)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Tid till återfall
Samtliga personer: Mediantid till första återfall (tabell 833-836)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Antal återfallshändelser
Samtliga personer: Antal återfallsbrott/lagföringar (tabell 851-858)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Mest ingripande påföljd i ingångs- och återfallshändelsen
Samtliga personer: Antal och andel återfall inom 3 år, efter mest ingripande påföljd i ingångs- och återfallshändelsen (tabell 871-872)

Tabellerna är för närvarande inte tillgängliga på grund av ett korrigeringsbehov. Så snart korrigeringen är gjord läggs tabellerna upp igen.

Grövsta brott i ingångs- och återfallshändelsen
Samtliga personer: Antal och andel återfall inom 3 år, efter grövsta brott i ingångs- och återfallshändelsen (tabell 873)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Samtliga ingångshändelser
Antal/andel återfall inom tre år
Samtliga ingångshändelser: Antal och andel återfall inom 1-3 år (tabell 891-898)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Tabeller preliminär statistik

Samtliga personer
Antal/andel återfall inom ett år
Samtliga personer: Antal/andel Återfall inom 1 år (tabell p811-p827)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Tid till återfall
Samtliga personer: Mediantid till första återfall (tabell p833-p836)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Antal återfallshändelser
Samtliga personer: Antal återfallsbrott/lagföringar (tabell p851, p853)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-02

Sammanfattning

Återfall i brott 2014 Preliminär statistik (2017)