Kriminalvård

I statistiken över kriminalvården redovisas uppgifter om de personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt, övervakade inom kriminalvårdens frivårdsorganisation eller intagna i häkte under ett kalenderår.

Antal personer som intagits i kriminalvårdsanstalt respektive antal personer som var inskrivna i anstalt den 1 oktober 2007–2016

I statistiken redovisas personerna som är föremål för insatser inom kriminalvården efter ålder, kön och huvudbrott. Personer intagna i anstalt (fängelse) indelas även bland annat efter medborgarskap och strafftidens längd. Statistiken ger även viss redovisning av permissioner och avvikelser från anstalt. Statistiken sammanställs av Kriminalvården men presenteras av Brå som statistikansvarig myndigheten för kriminalstatistik.

    Sammanfattningar
    Tabeller – Slutlig statistik
 
Årsvis
Personer dömda till fängelse, som intagits i anstalt
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Personer dömda till fängelse, strafftidens längd
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-02

Sammanfattning

Kriminalvård 2016 Slutlig statistik (2017)