Utsatta områden

Statistik över anmälda brott och resultat från Nationella trygghetsundersökningen för län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Brå fick i uppdrag av regeringen att ta fram uppgifter om anmälda brott och upplevd trygghet på kommun- och stadsdelsnivå i de kommuner som ingår i det urbana utvecklingprojektet, URBAN 15. Antalet polisanmälda brott redovisas för vart och ett av de 15 områdena från och med 2008-2015. Upplevelsen av trygghet redovisas för de 15 områdena sammantaget i den nationella trygghetsundersökningen (NTU) från och med 2007 till och med 2014.

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

pil upp
pil ned

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen
Tabeller som visar andel personer utsatta för brott (2006-2013), andel som känner otrygghet och oro för brott, andel som känner förtroende för polis samt redovisning av urvalets storlek i NTU (2007-2014). Särredovisning för URBAN15-områdena, för kommuner och län som omfattas av URBAN15-område samt för hela landet.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott* i URBAN15-områdena
Tabeller som visar antal anmälda brott totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp, i URBAN15-områden, i kommuner och län som omfattas av URBAN15-område samt i hela landet. Åren 2008-2010 redovisas efter LUA-områden.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott* i hela landet
Tabeller som visar antal anmälda brott totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp, i hela landet och hela landet exklusive URABAN15-områdena samt totalt i alla URBAN15-områden. Åren 2008-2010 redovisas efter LUA-områden.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott – information om bortfall
Tabeller som visar information om bortfall i statistiken över anmälda brott, efter brottstyp, i kommuner och län som omfattas av URBAN15-område samt i hela landet. Bortfall syftar på bortfall av SAMS-kod för vilken indelning i URBAN15-områden baseras på i statistiken över anmälda brott. Åren 2008-2010 redovisas efter LUA-områden.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
* Observera att endast de anmälda brott för vilka uppgift om delområde (SAMS-kod) finns redovisas. För mer information se ovan Anmälda brott – information om bortfall.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-10