ECPA – den brottsförebyggande tävlingen

Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt, tar emot ECPA-priset från Brås generaldirektör Erik Wennerström.

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.

Surfa lugnt vinner den svenska deltävlingen

Priset i den svenska deltävlingen år 2017 går till Surfa Lugnt – en organisation som arbetar för att ta tillvara det positiva som finns i ungas internetanvändande och samtidigt sprida kunskap om hur man hanterar faror på nätet.

Sista dag att skicka in bidrag till årets tävling har nu passerats.

Årets final avgörs i december i Estland, som är ordförandeland i EU under hösten 2017. Det vinnande bidraget på EU-nivå belönas med 10 000 euro. Prisutdelningen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference. Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA-tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.

Årets tema är "Cyber Safety”

Temat för ECPA 2017 och Best Practice Conference är "Cyber Safety".
Fokus ligger dels på bekämpning av organiserad Internetrelaterad brottslighet, och dels på att öka människors medvetenhet om risker kopplade till användning av Internet och s.k. ”smarta enheter”.

Läs mer om temat och konferensen

Vill du veta mer om ECPA?

Kontakta Linda Wikman: 08-518 324 06, linda.wikman@bra.se

Om ECPA

 • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen.
 • Tävlingens syfte är att sprida kännedom och god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.

Vem kan tävla i ECPA?

 • Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser som syftar till att förebygga, försvåra eller minska organiserad brottslighet kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:
  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-08

Mer om priset

Läs mer om tidigare års vinnare

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna.

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna.