ECPA – den brottsförebyggande tävlingen

Illustration av europakarta med logotypen för det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN)

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna.

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Awards (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.

Ansökningsdatum för årets datum har passerats

Vi tackar för de bidrag som kommit in till årets tävling.

I Sverige är det Brå som har ansvaret för att nominera det svenska bidraget. Det görs genom en nationell tävling med prisutdelning på Brå. Det vinnande svenska bidraget representerar Sverige i den europiska tävlingen. Juryn ska nu sammanträda för att utse en vinnare i den svenska deltävlingen.

Den europeiska finalen går av stapeln den 4-6 december i Wien, då Österrike är EU:s ordförandeland. Det vinnande bidraget på EU-nivå belönas med 20 000 euro. Prisutdelningen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.

Årets tema är community-oriented-policing

Temat för 2018 års ECPA och BPC är community-oriented-policing. Fokus ligger på förebyggande polisarbete i samverkan med lokala aktörer.

Kontakt

Har du frågor om tävlingen så kontakta gärna Linda Wikman, 08-518 324 06, linda.wikman@bra.se

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser relaterat till årets tema kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-19

Mer om priset

Läs mer om tidigare års vinnare