Bostadsinbrott

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande bostadsinbrott.

För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av Brottsförebyggande rådets enhet för lokalt brottsförebyggande arbete. En * efter projektets titel innebär att textavsnittet också ingår i andra kategorier i sammanställningen.

Staffanstorpsmodellen
5.1-0213/2015
Under 2016 har Staffanstorps kommun utvärderat arbetet med så kallade Staffanstorpsmodellen. Det är ett samverkans projekt mellan kommunen, polismyndigheten och Svenska stöldskyddsföreningen i syfte att förebygga bostadsinbrott. Modellen bygger på att stöldbegärliga ägodelar märks med en form av spårbart stöldskyddsmärkning, märkDNA. Parallellt genomfördes planerade kommunikationsinsatser och uppsökande verksamhet för att informera och projektet och öka säkerhetsmedvetenheten. Utvärderingen är både en implementeringsstudie och en effektutvärdering. Slutrapporterad mars 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-19

Kategorier