Medling

Fotografi av två händer. Foto: Tito

Medling kan ge brottsoffret upprättelse och gottgörelse samtidigt som förövaren får en chans att ställa tillrätta.

Medling innebär att gärningsperson och brottsoffer möts tillsammans med en opartisk medlare för att prata om brottshändelsen. Det är kommunerna som erbjuder medlingsverksamhet.

Medling vid brott är ett möte mellan gärningsperson och brottsoffer. Mötet sker tillsammans med en opartisk person, en så kallad medlare. Man möts för att prata om brottshändelsen och konsekvenserna av den. Medling vid brott är en möjlighet för gärningspersonen att ställa tillrätta och för brottsoffret att få gottgörelse och möjlighet att bearbeta de negativa upplevelserna av brottet. De brott som medling gäller ska vara anmälda till polisen. Dessutom ska gärningspersonen ha erkänt gärningen eller delaktighet i den. Medling är helt frivilligt för båda parter och riktar sig främst till unga lagöverträdare.

Kommunerna erbjuder medling

När den som har begått ett brott är under 21 år ska kommunen enligt lagen erbjuda medling. Kontakta respektive kommun för mer information om hur medlingsverksamheten ser ut lokalt. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som är ansvarig för tillsynen av medlingsverksamheten.

Handbok i medling

Medling vid brott. En handbok är en hjälp för dig som är medlare eller medlingssamordnare. Den fungerar både som allmän kunskapskälla och som uppslagsbok när du behöver information om särskilda moment i medlingen.

Rapporten Medling i går, i dag och i morgon. En kort skrift om medling vid brott gavs ut efter att Brå avslutat uppdraget att stödja införandet av medling vid brott. Rapporten sammanfattar de kunskaper och erfarenheter som Brå gjorde inom ramen för sitt regeringsuppdrag åren 2003—2007.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27