Butiksrån

Butiksrån är ett allvarligt brott som har ökat under många år. Förutom ekonomiska förluster kan utsatt personal få både fysiska och psykiska skador. Kunskap om hur butiksrånen ser ut och har utvecklats ger förutsättningar för att förebygga och minska antalet butiksrån.

År 2008 utsattes i genomsnitt en procent av butikerna för rån. I de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne var risken att utsättas för rån tre gånger så hög som den generella risken i hela landet. För en butik som blivit utsatt för ett rån är det närmare tio gånger högre risk att återigen utsättas under samma kalenderår. Var tionde butik som utsattes igen, drabbades av rån inom en vecka och hälften utsattes inom tre månader.  Mest utsatta är videobutiker, livsmedelsbutiker, kiosker och tobakshandlar samt bensinstationer. Många rån sker under de mörka vintermånaderna. Ungefär hälften av dem utförs mellan kl 18 och 22 på kvällen.

Enkla skyddsåtgärder kan minska rånrisken

Risken för rån påverkas sannolikt av flera faktorer. Genom att kombinera flera olika åtgärder kan butiksägarna minska risken för rån. Internationella studier visar på goda resultat när näringsidkarna har vidtagit olika relativt enkla förebyggande åtgärder. Det kan till exempel handla om

  • maxbelopp i kassan och tydliga dekaler som informerar om detta
  • förbättrad insyn i butiken
  • förbättrad belysning inne i och utanför butiken
  • eliminering av flyktvägar
  • säkerhetsutbildning för personal

Åtgärderna bör anpassas till den specifika butiken. En utförligare beskrivning av rånare, rånsituationer och hur dessa kan förebyggas finns i rapporten Butiksrån – utvecklingen fram till 2010 som har tagits fram av Brottsförebyggande rådet på initiativ av Handelns Arbetsmiljökommitté, Livsmedelshandlarna och Handelns Utvecklingsråd, vilka också har finansierat studien.

Även det så kallade 13-punktsprogrammet Skydd mot rån i handeln som finns att få hos Handelns Arbetsmiljökommitté innehåller detaljerade åtgärdsförslag och på Arbetsmiljöverkets webbplats finns temasidor om rån, hot och våld i arbetslivet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-02