Förebygg hedersrelaterad brottslighet

Fotografi av tårtdekoration föreställande bröllopspar. Foto: Donross

Hedersrelaterad brottslighet kan drabba båda könen.

Hedersrelaterad brottslighet är ett problem som uppmärksammades på allvar i Sverige först på 00-talet. Det finns därför mindre erfarenhet av att arbeta med dessa frågor än med våldsutsatta kvinnor generellt.

I november 2007 lade regeringen fram en samlad strategi för arbetet med mäns våld mot kvinnor. I Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer presenterades 56 olika åtgärder. Brå fick i uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen och konstaterade att de som arbetar praktiskt med hedersrelaterad problematik  i stor utsträckning saknar konkret och kunskapsbaserad vägledning.

Det finns flera olika metoder att öka kunskapsnivån. På Brå:s skolportal för elever och lärare, brottsrummet, finns en interaktiv berättelse om problematiken. Berättelsen ger inte bara information till besökaren om vad som är lagligt respektive olagligt, utan också information om hur samhället kan stötta den som utsätts för hedersrelaterad brottslighet.

Nationellt uppdrag

Länsstyrelsen Östergötland har ett nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt förhindra att unga blir gifta mot sin vilja såväl som att motverka könsstympning. På webbplatsen hedersfortryck.se kan du läsa mer om vad hedersrelaterat förtryck och våld är, om vilka insatser som pågår i landet och i länet. Du kan även beställa material och få förslag på litteratur i ämnet. Där finns också konkreta tips för dig som arbetar inom bl.a. skola och socialtjänst.

Polisen har en sida som också riktar sig till den som utsätts för hedersbrott. Där finns information om lagar och regler, vanliga frågor och svar samt information om ideella hjälpföreningar som brottsoffret kan vända sig till.

Skolverkets webbplats finns information om hedersrelaterad brottslighet som både riktar sig till elever och lärare. Genom att skriva in ordet "heder" i sökfältet får besökaren, bland mycket annat, tillgång till information om hedersrelaterad brottslighet på flera olika språk.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har gett ut broschyren Får jag gifta mig med vem jag vill? som riktar sig till unga som är oroade över att inte själva få välja partner. Broschyren finnspå 10 språk - arabiska, dari, engelska, kurmandji, persiska, romani, somaliska, sorani, svenska och turkiska och går att beställa gratis till din skola eller verksamhet.Därutöver har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomfört förebyggande utbildningar och insatser och gett ut flera rapporter som kan fungera som stöd i arbetet med att förebygga hedersrelaterad brottslighet.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-23