Pågående projekt

Här är några av de projekt som Brå arbetar med inom det brottsförebyggande området.