Sluta skjut (GVI)

Brå har konstaterat att en stor del av det dödliga våldet med skjutvapen är kopplat till storstadslänens socialt mest utsatta områden. Majoriteten av fallen sker också inom ramen för kriminella konflikter.

Med anledning av detta har Brå och Polismyndigheten initierat ett projekt för att pröva en metod som utvecklats särskilt med fokus att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. Metoden benämns Group Violence Intervention (GVI) och har utvecklats av professor David Kennedy som är verksam vid organisationen National Network for Safe Communities vid John Jay College i New York. Metoden har visat sig framgångsrik på flera platser i USA och syftet med projektet är att pröva om den också är applicerbar och kan vara effektiv även under svenska förhållanden.

Projektet, som benämns Sluta skjut – tillsammans för ett tryggt Malmö, genomförs som en pilotverksamhet tillsammans med Malmö stad, polisområde Malmö, Utvecklingscentrum Syd vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning och Kriminalvården. Pilotverksamheten pågår under två år, med start 2018, och kommer kontinuerligt följas upp och utvärderas. Projektet bedrivs med stöd av National Network for Safe Communities.

SEMINARIUM

Brå bjöd under två dagar in till erfarenhetsseminarier av metoden Group Violence Intervention (GVI) som ligger till grund för pilotprojektet Sluta skjut i Malmö.

råd för framtiden 2017

David Kennedy berättar om GVI

Här kan du se David Kennedys föreläsning om Gruppvåldsintervention (GVI) från konferensen Råd för framtiden 2017.

Projektet finansieras delvis med medel som tilldelats av Fonden för inre säkerhet (ISF)

Vill du veta mer?

Kontakta  William Wikström:

william.wikstrom@bra.se
 08-527 58 523