Stöd till typområden

I Brås projekt Stöd till typområden ges ett riktat processtöd till särskilt angelägna utvecklingsområden för det lokala brottsförebyggande arbetet. I typområdena ingår representanter från bland annat polis och kommun.

Stödet ges för att vässa typområdena i att ta fram lokala lägesbilder, prioritera mellan problem och sätta mål för det brottsförebyggande arbetet. Erfarenheterna och kunskaperna som kommer fram från typområdena sprids till andra kommuner och lokalpolisområden som har liknande utmaningar och förutsättningar för det brottsförebyggande arbetet.

Brå har valt ut tre typer av utvecklingsområden:

  • Fördjupning och utveckling av samverkan mellan polis och kommun
  • Brottsförebyggande arbete som är ny-eller omstart
  • Brottsförebyggande arbete för mindre kommuner


Fördjupning och utveckling av samverkan mellan polis och kommun

Inom detta typområde stödjer Brå kommunerna och polisen med att utveckla en fördjupad kompetens i samverkansprocessen när det gäller att kartlägga, sammanföra och analysera den lokala problembilden. Kommuner med lokalpolisområden som ingår i projektet: Södertälje, Örebro, Huddinge och Helsingborg

Ny - eller omstart

Inom detta typområde utvecklar och stärker Brå förmågan hos polis och kommun att själva identifiera och hitta lösningar på lokala problem och lära sig av erfarenheter på ett strukturerat sätt. Kommuner med lokalpolisområden som ingår i projektet: Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn, Skurup och Gotland.

Mindre kommuner

Inom detta typområde utvecklas och stärker Brå förmågan hos polis och kommun, utifrån små kommuners förutsättningar, att själva identifiera och hitta lösningar på lokala problem och lära sig av erfarenheter på ett strukturerat sätt. Kommuner med lokalpolisområden som ingår i projektet: Lycksele, Vilhelmina, Storuman, Åsele, Dorotea och Sorsele.

Projektet genomförs under 2016-2018.

 

Vill du veta mer?

Kontakta 
Linda Lindblom
linda.lindblom@bra.se
 08-527 58 536