Utvecklingsprojekt kring brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden

Under en 25-årsperiod har det i Sverige växt fram ett antal socialt och särskilt brottsutsatta bostadsområden. Fokus ligger speciellt på att utveckla ett konkret samverkansarbete som fungerar i det vardagliga arbetet i dessa områden.

I detta projekt arbetar Brå tillsammans med lokal polis, lokala fastighetsägare och kommuner från sju områden med att utveckla ett arbetssätt som omfattar både långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och ett mer incidentinriktad arbete, där man snabbt kan mobilisera gemensamma resurser. Projektet arbetar med att utveckla ett arbetssätt som omfattar både långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Till grund för detta projekt, om att utveckla ett arbetssätt som ska fungera i socialt utsatta bostadsområden, ligger tidigare framtagna arbetssätten inom brottsförebyggande arbete: Effektiv Samordning För Trygghet (EST) och Samverkan mot social oro.

I projektet ingår detta stöd från Brå:

  • Kunskapsstöd i form av föreläsningar om relevant forskning, gemensamma genomgångar av arbetssätten som finns beskrivna i de befintliga handböckerna, samt information om olika praktiska exempel.
  • Processtöd för att gynna utveckling av den arbetsmetodik som beskrivs i metodhandböckerna Effektiv samordning för trygghet (EST) och Samverkan mot social oro.
  • Hjälp med att identifiera förutsättningar och hinder för att utvecklingsarbetet ska bli verkningsfullt, ge konkreta råd till förbättringsåtgärder samt ge förslag på hur metoderna kan utvärderas.
  • Förslag på hur befintlig arbetsmetodik kan utvecklas och förhåller sig till andra närliggande metoder och processer.

Deltagare i projektet är polis, kommun och lokala fastighetsägare från utvalda stadsdelar i Borlänge, Sollentuna, Botkyrka, Norrköping, Växjö, Borås och Malmö.

Projektet pågår fram till och med januari 2018.

 

    Filmade föreläsningar: Kartläggning

Grunder om mätning/kartläggning

Medverkande Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Exempel på kartläggning från Örebro

Medverkande: Patrik Wallin, brottsförebyggare Örebro kommun, Fredrik Malm, kommunpolis Lokalpolisområde Örebro, Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi Örebro universitet.

Om metodstödet för organiserad brottslighet

Medverkande: Kim Nilvall, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten och Per-Olof Hallin, professor emeritus i kulturgeografi, Urbana studier, Malmö högskola.

    Filmade föreläsningar: Analys

Orsaksanalys av problembilder - grunder om varför och hur

Medverkande Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Exempel på orsaksanalys från Vivalla (Örebro)

Medverkande: Patrik Wallin, brottsförebyggare Örebro kommun, Tomas Ammer, kommunpolis Lokalpolisområde Örebro, Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi Örebro universitet.

Utsatta områden – vad är viktigt att tänka på vid analys av just denna typ av områden? Processer att ta hänsyn till.

Medverkande: Medverkande: Per-Olof Hallin. Professor emeritus i kulturgeografi, Urbana studier, Malmö högskola.

    Handböcker

Social oro (Polisen)

EST: Effektiv samordning för trygghetPDF (Örebro universitet, Polisen Region Bergslagen, Örebro kommun och ÖBO fastigheter.)