Utvecklingsprojekt kring situationell prevention

Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås. Brå har vid utvärderingar och målgruppsundersökningar sett att det situationella brottsförebyggande arbetet behöver stärkas och att det finns behov av utökade kunskaper inom området.

För att möta behovet arbetar Brå med ett utvecklingsprojekt som syftar till att höja kunskapsnivån om situationellt brottsförebyggande arbete. Brå utvecklar och tar löpande fram kunskap om området som bland annat sprids via film och texter på Brås webbplats, konferenser och nätverk.

Projektet riktar sig främst till lokala brottsförebyggande aktörer inom kommun och polis Även andra aktörer som arbetar med lokala brottsförebyggande aktiviteter kan ha nytta av kunskapen exempelvis bostadsbolag, centrumägare och kommunernas stadsbyggnads- eller gatukontor.

Projektet startade 2016 och kommer att pågå under ett antal verksamhetsår framöver.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta projektledare
Johan Wahlgren
08-518 32 412

Johan.Wahlgren@bra.se