Utbildning

Våra utbildningar i brottsförebyggande arbete är webbaserade och vänder sig till dig som arbetar inom kommun, polis eller annan verksamhet med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete.

Kontaktperson: Anders Green
anders.green@bra.se
08‑527 58 404

Basutbildningen riktar sig främst till dig som har begränsade förkunskaper eller är ny i din yrkesroll som brottsförebyggare.

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort och blivit godkänd på basutbildningen under 2017-2019.