Utbildning med start 3 september 2018

Anmäl ditt intresse för att delta i Brottsförebyggande rådets webbaserade basutbildning i brottsförebyggande arbete.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 3 september 2018

Kontakt

För mer information och frågor, vänligen kontakta projektledare Anders Green på anders.green@bra.se eller 08-527 58 404.