Basutbildning

Anmäl ditt intresse för att delta i Brottsförebyggande rådets webbaserade basutbildning i Brottsförebyggande arbete och samverkan.

I målgruppen för den här utbildningen finns du som arbetar med strategisk samverkan inom brottsförebyggande arbete och har begränsade förkunskaper eller är ny i din yrkesroll. Sannolikt arbetar du i en kommun/stadsdelsförvaltning, i ett bostadsbolag, inom polisen eller annan verksamhet i Sverige med uttalat ansvar för brottsförebyggande arbete.

Det viktiga är att du vill öka dina kunskaper inom området tillsammans med deltagare från olika yrkeskategorier. Detta brukar skapa ett stimulerande lärande då varierande erfarenheter och perspektiv får utrymme.

Under utbildningen kommer grundläggande begrepp och arbetsmetoder inom kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete förklaras och diskuteras. Det övergripande målet med utbildningen är att stärka dina förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan med andra aktörer.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 31 augusti 2020

Utbildningen är helt webbaserad, vilket innebär att du studerar på en valfri plats med internetuppkoppling. Bland lärandeaktiviteterna ingår exempelvis egen inläsning, förinspelade föreläsningar samt diskussionsuppgifter. Utbildningen pågår i sex veckor med cirka fem timmars studier/vecka och avslutas med en skriftlig inlämningsuppgift. Under några av kursveckorna finns bland annat diskussionsseminarier som är obligatoriska att delta i.

Utbildningen (inklusive litteratur) är helt kostnadsfri. Intyg om genomförd och godkänd utbildning skickas till deltagaren efter avslutad kurs.

Personuppgiftsbehandling

För att administrera och genomföra utbildningen behandlar Brå deltagarnas personuppgifter. Vi använder endast dina personuppgifter i samband med denna utbildning. Utbildningen genomförs med hjälp av lärplattformen Itslearning.

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, vänligen kontakta projektledare Anders Green på anders.green@bra.se eller 08-527 58 404.