Basutbildning

Anmäl ditt intresse för att delta i Brottsförebyggande rådets webbaserade basutbildning i brottsförebyggande arbete.

Basutbildningen riktar sig till dig som har begränsade förkunskaper eller är ny i din yrkesroll som brottsförebyggare. Du arbetar exempelvis inom kommun/stadsdelsförvaltning, polisen eller annan verksamhet med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete i Sverige.

Utbildningen syftar till att höja din kunskap om brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Målet med utbildningen är att din förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan utvecklas.

Under utbildningen kommer grundläggande begrepp och arbetsmetoder inom kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tas upp, förklaras och diskuteras. Förhoppningen är att olika yrkesgrupper deltar, vilket brukar skapa ett gott lärande då varierande erfarenheter och perspektiv får utrymme.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 20 januari 2020

Utbildningen är helt webbaserad, vilket innebär att du studerar på en valfri plats med internetuppkoppling. Bland lärandeaktiviteterna ingår exempelvis egen inläsning, förinspelade föreläsningar samt diskussionsuppgifter. Utbildningen pågår i sex veckor med cirka fem timmars studier/vecka och avslutas med en skriftlig inlämningsuppgift. Under några av kursveckorna finns bland annat diskussionsseminarier som är obligatoriska att delta i.

Utbildningen (inklusive litteratur) är helt kostnadsfri. Intyg om genomförd och godkänd utbildning skickas till deltagaren efter avslutad kurs.

Personuppgiftsbehandling

För att administrera och genomföra utbildningen behandlar Brå deltagarnas personuppgifter. Vi använder endast dina personuppgifter i samband med denna utbildning. Utbildningen genomförs med hjälp av lärplattformen Itslearning.

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, vänligen kontakta projektledare Anders Green på anders.green@bra.se eller 08-527 58 404.