Påbyggnadsutbildning

Under hösten 2021 genomför Brå en ny omgång av påbyggnadsutbildningen i brottsförebyggande arbete, med start den 1 november.

Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort och blivit godkänd på basutbildningen under 2017-2021. Du ska fortsättningsvis vara yrkesverksam inom kommun/stadsdels­förvaltning, bostadsbolag, polisen eller annan verksamhet med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Sverige.

Möjlighet att delta finns även för dig som har en längre yrkeserfarenhet från lokalt brottsförebyggande arbete och strategisk samverkan. Du kan även ha deltagit i andra utbildningar inom kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Kontakta Anders Green (kontaktuppgifter se nedan) för närmare information om dina förutsättningar för deltagande på kursen.

Brås förhoppning är att olika yrkesgrupper deltar, vilket brukar skapa ett gott lärande då varierande erfarenheter och perspektiv får utrymme.

Kursen, som har plats för 24 deltagare, startar den 1 november och pågår under sex veckor till och med den 10 december, med 5-6 timmars studietid/vecka.

Kursmål

Målet med utbildningen är att stärka deltagarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan. Vid avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  • Förklara kriminalitetens orsaker utifrån kriminologisk teoribildning
  • Använda en orsaksanalys vid en problemställning
  • Förbereda och utforma en plan för uppföljning

Kursupplägg

Påbyggnadsutbildningen är också helt webbaserad, och vi använder samma lärplattform som under basutbildningen. Detta innebär att du studerar på en valfri plats med internet­uppkoppling. Bland lärandeaktiviteterna ingår exempelvis egen inläsning och förinspelade föreläsningar. Under några av kursveckorna finns också diskussions­­seminarier som är obligatoriska att delta i.

Utbildningen (inklusive litteratur) är kostnadsfri under förutsättning att den fullgörs. Avbryts utbildningen tillkommer en kostnad på 500 kronor för den erhållna litteraturen.

Kursintyg skickas till deltagare som genomför och blir godkända på kursens samtliga moment.

Jag anmäler intresse för kurstillfället
som startar den 1 november 2021

  • Påbyggnadsutbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som fullgjort och blivit godkänd på basutbildningen under 2017-2021.

Personuppgiftsbehandling

För att administrera och genomföra utbildningen behandlar Brå deltagarnas personuppgifter. Vi använder endast dina personuppgifter i samband med denna utbildning. Utbildningen genomförs med hjälp av lärplattformen Itslearning.

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, vänligen kontakta utbildningsansvarig Anders Green på anders.green@bra.se eller 08-527 58 404.