Din sökning kamerabevakning gav 15 träffar

 1. Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? | 2018 | Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat

  Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter.

 2. Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

  Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen? 2018-12-17 Det har gjorts många studier runt om i världen om kamerabevakning och dess brottsförebyggande effekter. Brå har i en metastudie låtit fyra forskare sammanställa de

 3. Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område

  Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område Pressmeddelande Foto: Martin Olson 8 november, 2019 Idag tilldelas Sofielundsarbetet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA).

 4. Informationsmaterial

  Informationsmaterial Vårt informationsmaterial vänder sig till dig som arbetar lokalt med brottsförebyggande arbete. Du arbetar exempelvis inom kommun eller polis. Tanken är att lokala brottsförebyggande aktörer med hjälp av materialet ska kunna få

 5. Forskning och analys

  Ekonomisk Brottslighet Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då

 6. 2019

  Remissvar Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator . 2019 Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) 2019-11-22

 7. Trygg miljö

  Trygg miljö Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande trygg miljö. För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av

 8. Förebygga brott

  Samverkan i ny form Nu finns boken om att samverka i lokalt brotts­förebyggande arbete på ett kunskaps­baserat sätt i en lätt­tillgänglig version på webben. Läs mer Hitta direkt Brottsförebyggande arbete från A-Ö Barn, unga och brott Många unga begår

 9. 2018

  Remissvar Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator . 2018 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

 10. Forskning och analys

  HATBROTT Direktavskrivna hatbrott har ökat Antalet anmälda brott med ett identifierat hatbrottsmotiv har ökat under perioden 2013–2018. Ökningen består framför allt av en ökning av anmälda brott som saknar en misstänkt person. Det visar Brås rapport