Din sökning kamerabevakning gav 12 träffar

 1. Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? | 2018 | Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat

  Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? Resultat från en metastudie samt reflektioner om metoder och resultat Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter.

 2. Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

  Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen? 2018-12-17 Det har gjorts många studier runt om i världen om kamerabevakning och dess brottsförebyggande effekter. Brå har i en metastudie låtit fyra forskare sammanställa de

 3. Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område

  Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område Foto: Martin Olson 2019-11-08 Idag tilldelas Sofielundsarbetet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den europeiska finalen

 4. 2019

  Remissvar Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator . 2019 Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt

 5. 2018

  Remissvar Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator . 2018 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

 6. Forskning och analys

  Tystnad mot rättsväsendet Tystnadskulturer För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt

 7. Informationsmaterial

  Informationsmaterial Vårt informationsmaterial vänder sig till dig som arbetar lokalt med brottsförebyggande arbete. Du arbetar exempelvis inom kommun eller polis. Tanken är att lokala brottsförebyggande aktörer med hjälp av materialet ska kunna få

 8. Webbkarta

  Start Statistik Kriminalstatistik Anmälda brott Konstaterade fall av dödligt våld Handlagda brott Misstänkta personer Handlagda brottsmisstankar Personer lagförda för brott Personer lagförda för narkotikabrott Kriminalvård Återfall i brott

 9. Remissvar

  Remissvar Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator . 2019 Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18) 2019-11-11

 10. Trygg miljö

  Trygg miljö Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt rörande trygg miljö. För sakuppgifter och slutsatser i slutrapporterna ansvarar respektive författare eller organisation. Materialet är sammanställt av