Medling - ett sätt att hantera konflikter

2006-05-15
Siri Kemény har arbetat med medling i nästan 15 år. Hon ser många fördelar med medling.
Siri Kemény har arbetat med medling i nästan 15 år. Hon ser många fördelar med medling. - Jag tycker att det är ett förnuftigt sätt att hantera mellanmänskliga konflikter som vi inte kan lösa själva. Jag tror också att medling kan vara ett litet bidrag till att göra vårt samhälle bättre.
Mycket på grund av professor Nils Christie var Norge tidigt ute med medling. Nu diskuterar norrmännen om medling ska användas även vid grövre brott än vad som tillåts i dag och i så fall eventuellt i kombination med traditionella straff. I Norge kan medling erbjudas gärningsmän oavsett deras ålder, men vanligast är lagbrytare mellan 15 och 18 år. Oftast gäller det då enklare brottsmål som snatterier, skadegörelse och ringa våldsbrott. I Norge är medling ett alternativ till rättegång vid mindre allvarliga brott, men kan också användas vid villkorlig dom och som en del av innehållet i samhällstjänst.

Medling i fler fall


Siri Kemény är senior rådgivare vid Konfliktrådssekretariatet i Oslo och ordförande i European Forum for Restorative Justice. När hon gästföreläste på Medlingens dag i Stockholm berättade hon om sina förhoppningar att medlingsverksamheten utökas i Norge så att medling kan erbjudas även vid grövre brott. Hon hoppas också att medling kommer att användas allt oftare i fall då gärningsmannen är äldre än 18 år. Det tror hon skulle vara bra, inte minst för brottsoffret. För en förespråkare av medling är det förstås glädjande att se medlingsverksamheten stärka sin ställning runt om i Europa. - Det har hänt mycket i Europa vad det gäller medling under de senaste åren. År 1999 kom Europarådets rekommendation om medling i straffrättsprocessen. Den har stimulerat många länder i Europa att skapa nya lagar kring medling vid brott.

EU förespråkar medling


I mars år 2001 kom ett rambeslut från EU som ålade varje medlemsstat att uppmuntra medling i de fall som bedöms vara lämpliga. Dessutom skulle alla medlemsstater försäkra sig om att rättsväsendet tar hänsyn till det avtal som eventuellt slutits vid ett medlingsmöte mellan brottsoffret och gärningsmannen. Från och med den 22 mars år 2006 ska alla medlemsländer ha genomfört den här reformen. - Inte minst för de länder som vill kvalificera sig för ett medlemskap i EU är det viktigt att göra något på det här området. Många av länderna i framförallt Central- och Östeuropa har en lång väg kvar att gå, säger Kemény. De har ett starkt arv kvar från de gamla kommunistregimerna. Där hade de en helt annan syn på brott och straff. Men intresset för medling är stort! Bland annat i Slovenien, Polen och Albanien har de kommit igång ordentligt.Sverige på gång Sverige tillhör en mellangrupp i Europa där medlingsverksamheten är på gång, men fortfarande inte är helt etablerad. Holland, Italien, Spanien, Tjeckien och Danmark tillhör samma grupp. Kemény är glad att Sverige fattat beslut om att medling från och med år 2008 ska erbjudas alla gärningsmän som är yngre än 21 år. Nu tycker Kemény att det gäller för oss i Sverige att fundera över hur medlingsverksamheten ska organiseras. Hon höjer ett varningens finger och råder oss att se upp så att vi inte gör om Norges misstag. - Vi hade inte någon tydlig ansvarsplacering från början. Det ledde till en hel del onödigt arbete och att det tog längre tid än nödvändigt att komma igång med medlingsverksamheten, säger Siri Kemény. Jag tror att det kan finnas en fara med att ge pengar för medling direkt till kommunerna. Risken är stor att de i stället läggs på annat.

Organisationen viktig


Siri Kemény tror också att det är viktigt att se till att det anställs människor som har medling som sitt huvuduppdrag. - Det är inte så bra att lägga ansvaret på en socialsekreterare till exempel som redan har massor av andra arbetsuppgifter. Det här kan inte vara en del av en annan tjänst. Då tror jag att det kommer att fungera dåligt, fortsätter hon. Kemény menar också att det är viktigt för oss i Sverige att komma fram till var i rättssystemet medlingsverksamheten ska placeras och var ansvaret ska ligga på nationell nivå. Verksamheten har organiserats på olika sätt i olika länder. - Jag tror att det är viktigt att varje land hittar en organisation som passar in i just det egna landets kultur och tradition. Därför går det inte bara att överföra en framgångsrik modell för medlingsverksamhet från ett land till ett annat. Varje land måste hitta sin egen väg, men det skadar inte att dra lärdom av andras erfarenheter och misstag.

Framgångsfaktorer


Några gemensamma framgångsfaktorer finns dock. Med över 15 års erfarenhet av medlingsverksamhet har Siri Kemény några konkreta tips som hon gärna delar med sig av:
  • Ha mycket tålamod!
  • Skapa goda relationer mellan samarbetsparter som exempelvis polis, åklagare och socialtjänst.
  • Var aktiv och offensiv! Vänta inte på en inbjudan från tänkbara samarbetspartners som polisen — den kommer inte! Bjud in dig själv i stället och berätta hur du vill arbeta för att få till en medlingsverksamhet.
  • Ordna exempelvis samarbetsseminarier så att goda kontakter knyts mellan de olika parterna.
  • Hitta ett bra forum med kollegor för att stötta varandra och utbyta erfarenheter.

Kort om Siri Kemény:

Namn: Siri Kemény
Bakgrund: Samhällsvetare som sedan år 1990  jobbat med medling. Tidigare arbetade hon bland annat med arbetsträning och som sjukgymnast.
Fritidsintressen: Att vara ute i naturen, åka skidor, paddla kajak, umgås med vänner och läsa böcker.
Äter gärna: Frisk och grön mat, gärna fisk.
Äter ogärna: Dålig snabbmat.
Dricker gärna: Rött vin
Dricker ogärna: Läsk
Gör mig glad: Mina barn, vackra tulpaner och engagerade människor.
Gör mig arg: Orättvisor! Jag tycker att det här genommaterialiserade, egoistiska samhället vi har i dag är väldigt trist.
Motto: En textrad ur Politimester Bastians sång i barnboken "Folk og røvere i Kardemomme by" som är skriven av norska författaren Torbjørn Egner "...man skal ikke skade andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil!"