Så fixar du en framgångsrik organisation kring medling

2006-05-16
En tydlig målbild, stöd av kommunchefer, polis och åklagare
En tydlig målbild, stöd av kommunchefer, polis och åklagare. Det är några av framgångsfaktorerna som behövs för att få till en lyckad medlingsverksamhet.
På Medlingens dag 2006 hade Brottsförebyggande rådet bjudit in företrädare för olika kommuner som framgångsrikt etablerat en fungerande medlingsverksamhet.  - Medlingen måste hängas upp på höga krokar. Eldsjälar är bra, men vad händer när eldsjälen slutar eller blir sjuk. Då måste den kommunala förvaltningen finnas. Medlingsverksamheten är inte ett självspelande piano, sa Pia Antony-Noreby, medlingssamordnare i Kalmar.

Förankra arbetet hos chefen


Paneldeltagarna var överens om att följande framgångsfaktorer är viktiga för att etablera en framgångsrik medlingsverksamhet:

1. Medlingsarbetet måste förankras på ledningsnivå hos de aktörer som deltar i medlingsverksamheten. Tre parter måste samarbeta kring medlingen: kommun, polis och åklagare.

  • I kommunen ska medlingsverksamheten vara förankrad på chefsnivå, gärna hos socialchefen eller liknande. Det viktiga är att medlingsorganisationen är förankrad så högt som möjligt i den kommunala hierarkin.
  • Medling bör vara förankrad på chefsnivå inom polisen, helst hos länspolismästaren.
  • Medling bör vara förankrad hos åklagarmyndigheten, helst hos en chefsåklagare.

2. Polis, åklagare och kommun samt övriga parter bör ha en tydlig och gemensam målbild om hur medlingsverksamheten ska bedrivas. Kan inte parterna enas om en gemensam målbild är risken stor att organisationen kring medlingen inte fungerar på ett effektivt sätt.

Polishuset en mötesplats


När medlingsverksamheten är etablerad i en kommun måste praktiska frågor kring medlingen lösas. En sådan fråga är var medlingen rent fysiskt ska äga rum. En annan är hur polis och åklagare överlämnar en lämplig mängd medlingsärenden till medlingsverksamheten. Staffan Sehlin, polis i Örnsköldsvik, som arbetar med medling, gav följande råd: - Jag tror att det är en stor fördel om de kommunala samordnarna och polisen kan träffas regelbundet i polishuset eller i kommunens lokaler. Det är också viktigt att få snurr på medlingsverksamheten. I en kommun med 50 000 invånare bör man genomföra mellan 50-70 medlingar per år. Polisen bör kontinuerligt lämna över ärenden som kan bli föremål för medling. Överlämningarna ska ske med regelbundenhet. Annars finns risken att medlarna tröttnar eftersom det går för mycket tid mellan ärendena. Pia Antony-Noreby höll med. - Vi från Kalmar kommun fikar varje dag med polisen i polishuset. Det är viktigt att skapa mötesplatser för att medlingsverksamheten ska överleva.