Samverkan mellan grannar minskar brott

2008-06-23
Brottsligheten minskar i genomsnitt med 26 procent med den brottsförebyggande metoden grannsamverkan.
Brottsligheten minskar i genomsnitt med 26 procent med den brottsförebyggande metoden grannsamverkan. Det visar en forskningsgenomgång av de bästa utvärderingarna i världen som Brå publicerat.
Rapportomslag Grannsamverkans effekter på brottsligheten
Grannsamverkan innebär vanligtvis att grannar samarbetar för att förebygga bostadsinbrott och andra stöldbrott i sitt bostadsområde. Det kan handla om att tillsammans ta reda på hur inbrottssäkra bostäderna är, hålla koll på varandras bostäder och området samt anmäla brott och andra iakttagelser till polisen. Ofta är det polisen som tar initiativ till att starta grannsamverkan.

Grannsamverkan är en av de mest använda brottförebyggande metoderna i världen och metoden är vanlig också i Sverige.

Kriminologerna professor Trevor H. Bennett, lektor Katy R. Holloway och professor David P. Farrington har för Brå:s räkning genomfört en forskningsgenomgång av den samlade forskningen i världen om grannsamverkans effekter på brott.

Tydlig minskning av brott


Sammanlagt kvalificerade sig 36 utvärderingar för att ingå i genomgången, varav flertalet studerat grannsamverkan i USA och Storbritannien. Resultaten visar att brottsligheten i de flesta fall minskade mer i områden med grannsamverkan än i jämförelseområden utan sådan samverkan. En särskild analys av de mest utförliga utvärderingarna visar att brottsligheten minskade med i genomsnitt 16 procent eller 26 procent (resultaten varierar beroende på vilken beräkningsmetod som används).

—De befintliga utvärderingarna visar sammantaget att grannsamverkan är ett effektivt sätt att förebygga brott. Däremot är det inte klarlagt vilken komponent i grannsamverkan som är viktigast, säger Erik Grevholm, samordningschef på Brå.

— Jättebra att det nu finns bekräftelse på att grannsamverkan fungerar i praktiken. Det borde betyda att fler bostadsområden kommer med i denna "folkrörelse" för att förebygga brott, säger Jan-Peter Alm, säkerhetsinformatör vid Svenska Stöldskyddsföreningen.