Samhällstjänst är en uppskattad påföljd

2012-04-03
Samhällstjänst är överlag ett bra och fungerande alternativ till fängelse, visar en ny studie från Brå.
Samhällstjänst är överlag ett bra och fungerande alternativ till fängelse, visar en ny studie från Brå. Men det finns också problem som i denna studie framträder tydligare än tidigare.
Nadja Bogestam, utredare på Brå.

Nadja Bogestam, utredare på Brå.

Frivården anser att samhällstjänsten oftast fungerar bra. De intervjuade klienterna trivs på sina arbetsplatser och tycker att arbetet känns meningsfullt. Kontaktpersonerna i studien är engagerade i sin uppgift och vill bidra till att samhällstjänsten blir en positiv erfarenhet för klienterna.
 
— De vi har intervjuat tycker för det mesta att samhällstjänst är ett bra alternativ till fängelse. Men synen på samhällstjänst varierar mellan olika klientgrupper — socialt integrerade personer uppfattar påföljden som mer betungande än klienter utan daglig sysselsättning och familj. För den senare gruppen kan påföljden i stället vara en positiv möjlighet att få komma ut och arbeta, träffa andra människor och få rutiner i vardagen, säger Nadja Bogestam, utredare på Brå och författare till rapporten.

Arbetsplatserna räcker inte till


Det problem som främst visar sig i studien rör svårigheter att hitta arbetsplatser. För vissa grupper är svårigheterna större än för andra. Arbetsgivare kan till exempel vara rädda att ta emot personer som har begått våldsbrott eller har en missbruksproblematik. Det är också svårare att hitta arbetsplatser för klienter som redan har ett ordinarie arbete.

— Vi föreslår att kommunerna tar ett större ansvar, att privata aktörer används i större utsträckning och att frivården ordnar särskilda arbetslag för klienter i samhällstjänst. Men det är också viktigt att man väljer arbetsplatser med engagerade och tillgängliga kontaktpersoner samt egna verksamheter för klienter med särskilt hög risk för misskötsamhet, säger Nadja Bogestam.

Klienterna önskar en "tuffare" samhällstjänst


De klienter som intervjuats har en delvis ambivalent syn på hur påföljden samhällstjänst bör se ut. Å ena sidan är de nöjda med hur deras egen samhällstjänst varit. Å andra sidan tycker de inte att det är tillräckligt tydligt att det är frågan om ett straff — åtminstone inte så som samhällstjänsten ser ut idag. De tycker att arbetsuppgifterna bör vara tuffare och mer avskräckande samt att kontrollen av att klienterna verkligen genomför sin samhällstjänst bör skärpas.

— Synpunkter om bristande kontroll är något frivården måste ta på allvar.  Kontaktpersonerna föreslår att frivården bör göra fler oanmälda besök — det ser vi som ett bra förslag, säger Nadja Bogestam.
 

Potential att bredda samhällstjänsten


I stort sett är frivården positiv till en breddning av samhällstjänst. I praktiken tycks dock potentialen för att öka antalet som får samhällstjänst vara begränsad. Kraven för samhällstjänst är redan i dag relativt låga och av de klienter som dömts till fängelse och som uppfyller kraven för samhällstjänst är det endast ett fåtal som i stället hade kunnat dömas till samhällstjänst. Detta eftersom de flesta i den gruppen inte själva vill göra samhällstjänst, vilket är ett krav för att påföljden ska kunna utdömas.
 

Om studien

Samhällstjänst — Dagens situation och framtida möjligheter utgår från analyser av personutredningar och domslut, intervjuer med frivårdspersonal, kontaktpersoner på arbetsplatser och klienter samt på registerdata och litteratur.