Bedrägerier och internetbedrägerier ökar

2012-12-13
Bedrägeribrotten är den nya, moderna typen av stöldbrott, som uppkommit för att möjligheterna att begå bankrån eller bilstölder har minskat.
Ökningen av bedrägerier, inte minst internetrelaterade bedrägerier, är bara början. Det anser såväl Brå, som kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki på Stockholms universitet och Polisen. I övrigt präglas brottsutvecklingen av en fortsatt nedåtgående trend för stöldbrott.
Leif Petersson, statistiker på Brå.

Leif Petersson

De senaste tio åren har antalet polisanmälda bedrägeribrott nästan tredubblats. År 2011 anmäldes drygt 115 000 brott. Datorbedrägeri, bluffakturor samt bedrägerier som sker med hjälp av internet är de oftast anmälda typerna av bedrägeri. Dessutom är kortbedrägerier av olika slag ofta nära sammankopplade med internet. Utvecklingen bekräftas också av den nationella trygghetsundersökningen som visar att utsattheten för bedrägeri ökat med en tredjedel bara under de senaste fem åren.

– De här bedrägeribrotten, som exempelvis internetbedrägerier och kortrelaterade bedrägerier är den nya, moderna typen av stöldbrott, som uppkommit för att möjligheterna att begå bankrån eller bilstölder har minskat, säger Leif Petersson, statistiker på Brottsförebyggande rådet, Brå, som nu går i pension efter att ha arbetat med kriminalstatistik i åtskilliga år.

En möjlig förklaring är att det helt enkelt är mer lönsamt för gärningspersonerna att få pengar eller varor direkt samtidigt som de slipper besväret med stöldgods som ska förvaras och säljas.

Uppfinningsrikedomen stor
Leif Petersson anser att det sannolikt kommer att dyka upp nya typer av brott relaterade till internet och att vi inte sett slutet på den ökande trenden. Han får medhåll av Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

– Det är helt uppenbart att vi har en mycket dramatisk ökning av internetbedrägerier och gigantiska mörkertal, till följd av att folk inte anmäler. Och vi är så oerhört luttrade många av oss, så vi bara raderar mejlen och fortsätter som vanligt. Men samtidigt finns det personer som blir lurade, annars skulle de inte fortsätta, säger Jerzy Sarnecki.

Andra tänkbara anledningar till det stora mörkertalet kan vara att man inte märker eller vet om att man utsatts eller att man skäms för att man blivit lurad.

Svårt för polisen att hinna med
Även Polisen märker av en stor skillnad. Jan Olsson på bedrägerisamordningen inom Stockholmspolisen anser att utvecklingen i länet är allvarlig. De hinner inte med att utreda alla brott, och det finns inte poliser med rätt kompetens att få tag i.

Han säger att identitetsstölder med efterföljande bedrägeri med hjälp av internet sannolikt är den största kategorin av bedrägeribrott i Stockholm. Och trots ökningen av antalet anmälda brott håller han med kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki om att mörkertalet sannolikt är mycket stort.

Jan Olsson menar att det nästan inte går att skydda sig mot de försök till bedrägerier som kommer via mejl eller mot de identitetsstölder som sker. Det enda Polisen och andra aktörer kan göra är att informera om riskerna. Den som exempelvis får hem kreditupplysningar, utan någon anledning, bör bli misstänksam och spärra alla kort och id mot fortsatta köp.

Trenderna håller i sig 
När det gäller brottsutvecklingen i stort har antalet brott ökat kontinuerligt sedan statistiken började föras 1950. År 2011 anmäldes omkring 1,42 miljoner brott till polisen, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen berodde till en början på att anmälningarna av egendomsbrott, stöldbrott, ökade. Men på 1990-talet avstannade den trenden för att under 2000-talet övergå i en minskande trend — en trend som även bekräftas av offerstudier.

– Vi väntar oss att stöldbrotten fortsätter minska, men det är svårt att bedöma hur mycket. Någon gång borde den nedåtgående trenden plana ut, säger Leif Petersson på Brå.

Bilbrotten minskar
En orsak till att polisanmälningar om egendomsbrott minskar är att bilrelaterade brott minskar. Det beror på att ny teknik har gjort det allt svårare att stjäla en bil eller ur en bil. Och enligt Leif Petersson hävdar såväl biltillverkare som försäkringsbolag att det kommer bli ännu svårare att stjäla en bil i framtiden.

– Men det är inte enda anledningen, förr i tiden var bilstereon mer värdefull, nu är de fasta installationerna i bilarna relativt sett mindre värda.

Vanligare med internationella ligor
Bilbrotten utgör också en allt mindre del av den totala anmälda brottsligheten. År 1950 stod de för 19 procent av brottsligheten, nu är den siffran 6 procent. Enligt Leif Petersson är det nya på stöldbrottsområdet i stället att det under senare år tillkommit organiserade ligor i allt högre grad. Det är ofta internationella ligor som specialiserar sig på exempelvis bostadsinbrott, fickstölder och åldringsbrott.

Sedan något år tillbaka satsar Polisen extra för att bekämpa just seriebrottslighet. Inför projektstarten 2011 sa Klas Friberg, chef för Rikskriminalpolisen, till Brås tidskrift Apropå att ett kännetecken för dagens ligor är att de rör sig snabbt över landet.

– Men det går inte att säga att alla ligor kommer från ett visst område, även om länder i vår närhet, från öst, är vanliga. Men vi har ligor ända från Kaukasien som opererar i Sverige.

Ingen reell ökning av våldsbrott 
Antalet anmälda fall av olaga hot och misshandel har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Men den starka ökning som statistiken visar återfinns inte i de offerundersökningar, där människor får uppge om de utsatts för brott. Enligt Brå beror ökningen i huvudsak på en ökad anmälningsbenägenhet, att toleransen mot dessa typer av brott har minskat över tid.  

Jerzy Sarnecki, professor på Stockholms universitet, menar att det finns stora mängder av oberoende studier som visar att antalet olaga hot och misshandel ligger ganska konstant. Enligt honom gäller det även det grövre våldet. 

– Det dödliga våldet har minskat, och alla tillgängliga data tyder på att även grövre våld utan dödlig utgång inte ökar. 

Skadegörelse stor brottstyp
Sett över en lång period har anmälningarna av skadegörelsebrott ökat dramatiskt. År 2011 anmäldes nästan 170 000 skadegörelsebrott, inklusive klotter. Det är nästan tolv procent av den totala anmälda brottsligheten.

– Det hänger mycket ihop med benägenheten att anmäla inom kollektivtrafiken. Ibland kan de införa nolltolerans och anmäla allt, och då ökar antalet anmälningar, säger Leif Petersson.  

Susanne Eriksson

Publikationer

Brottsutvecklingen 2009-2011 släpps den 14 december.