Misshandel utomhus minskar

Sven Granath, utredare på Brå.

Sven Granath, utredare på Brå, har i flera år följt brottsutvecklingen för våldsbrott.

2013-09-18

Antalet anmälda fall av misshandel utomhus har minskat de senaste åren. Utvecklingen är en del av en trend som även stödjs av undersökningar och siffror från sjukvården.

Antalet anmälda fall av misshandel utomhus har minskat de senaste åren. Utvecklingen är en del av en trend som även stödjs av undersökningar och siffror från sjukvården. Sven Granath, utredare på Brå, har studerat gatuvåld i bland annat Stockholms innerstad.  

Antalet anmälda misshandelsbrott utomhus har under flera år minskat i hela landet. När färre brott blir anmälda behöver det i sig inte betyda att den faktiska brottsligheten minskar. Men de senaste åren har även antalet patienter som får sjukvård för våldsbrott minskat, samtidigt som färre personer uppger att de har blivit utsatta för misshandel i offerundersökningar som exempelvis den Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

– Man kan alltid ifrågasätta var och en av de här indikatorerna, men när flera stycken visar på samma tendens så verkar allt tyda på att gatuvåldet faktiskt minskar i Sverige, säger Sven Granath, utredare på Brå.

Sven Granath är kriminolog och har i flera år följt brottsutvecklingen för våldsbrott. Nu har han gjort en särskild undersökning av gatuvåldet i Stockholm City som visar att även om anmälningarna av misshandel utomhus har ökat jämfört med början av 2000-talet så har de allvarligare fallen av gatuvåld i distriktet blivit färre. Något som tyder på att polisen ingriper mot fler händelser.

– I allt större utsträckning görs polisanmälningar om gatuvåld av någon annan än offret, t.ex. vittnen eller polis som uppmärksammat händelsen. Samtidigt har antalet allvarliga händelser minskat och det är färre som söker vård för skador efter våld, säger Sven Granath.

Andel (%) av 16-19-åringar i Sverige utsatta för misshandel det senaste året enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Andel (%) av 16-19-åringar i Sverige utsatta för misshandel det senaste året enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Antalet personer inskrivna på på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm för våldsskador orsakade av annan åren 2001–2012. Per 100 000 inv i Stockholms län. Alla åldrar och alla typer av våld. Källa: Akutmottagningens datasystem (AKUSYS), Södersjukhuset i Stockholm, samt Statistiska centralbyrån (SCB).

Antalet personer inskrivna på på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm för våldsskador orsakade av annan åren 2001–2012. Per 100 000 inv i Stockholms län. Alla åldrar och alla typer av våld. Källa: Akutmottagningens datasystem (AKUSYS), Södersjukhuset i Stockholm, samt Statistiska centralbyrån (SCB).

Förändrade attityder

Man ska komma ihåg att minskningen av gatuvåld, både i Stockholm och på riksnivå, handlar om en nedgång från en ganska hög nivå. Eftersom ungdomskullarna dessutom har blivit något mindre de senaste åren kanske utvecklingen är en återgång till en normalnivå i samhället. Men det finns också tecken som tyder på en större förändring – framför allt när det gäller toleransen för våld, men också när det gäller ungdomars attityder till alkohol.

– Ungdomarna har helt enkelt blivit mer skötsamma de senaste åren. Dels är det färre som dricker alkohol och i mindre mängder och dels har de sociala medierna medfört att man syns i större utsträckning. Det blir en sorts social kontroll. När det gäller Stockholms innerstad kan faktiskt också lokala polisinsatser haft betydelse, säger Sven Granath.

I Stockholms innerstad har man arbetat med så kallade hot spots, en metod som går ut på att polisen riktar sina ingripanden mot avgränsade platser som förknippas med våld och ordningsstörningar. Platserna ska vara väl avgränsade och små, t.ex. en specifik gatukorsning snarare än ett helt bostadsområde med hög brottslighet. Ett exempel är de så kallade mobila poliskontoren, som till största del använts vid Medborgarplatsen och Stureplan under helgkvällar.

– Utvecklingen talar för att satsningen på hot spots är vettig. Merparten av de som begår misshandel i Stockholm bor inte själva där och brotten sker ofta spontant. Därför är det rationellt att kunna vara snabbt på plats där man vet att det brukar hända saker. Eftersom det är vanligt att en och samma person gör sig skyldig till upprepade fall av misshandel kan en anmälan leda till att även andra brott blir uppklarade, säger Sven Granath.