Grannsamverkan fyller femtio år

2014-11-12

Grannsamverkan blev populärt i Sverige under mitten av 1980-talet. Men den brottsförebyggande metoden har från början sina rötter i den amerikanska medborgarrättsrörelsen.

Terry Johnston och en polis som arbetar med grannsamverkan i Seattle.

Terry Johnston (till höger) med en kollega i Seattle.

Första gången grannsamverkan organiserades var 1964, efter det uppmärksammade mordet på bartendern Kitty Genovese i Queens, New York. Trots att 38 vittnen såg det hända, kontaktade ingen polisen. Fallet blev uppmärksammat i en artikel i New York Times. Händelsen ägde rum under en period då medborgarrättsrörelsen var stark i USA och artikeln väckte stor uppmärksamhet bland stadens invånare. Boende i vissa områden av New York började då organisera sig för att stärka ansvaret och förhindra att grannar utsattes för brott. Grannsamverkan som brottsförebyggande metod hade sett dagens ljus.    

Polisen i Seattle utvecklar metoden

Trots att metoden har sin begynnelse i New York, var det polismyndigheten i Seattle som i början av 1970-talet blev kända för att ha utvecklat metoden till dagens koncept. Polisen stod då inför en växande kriminalitet som inte kunde stävjas med traditionella metoder och bestämde sig för att organisera grannsamverkan.

Terry Johnston har arbetat med grannsamverkan hos Seattlepolisen under 32 år. I en intervju med Brå berättar hon om hur det hela en gång började:

– Från början var vi ett stort team poliser som gick runt och knackade dörr i det utsatta bostadsområdet. Vi fick positiv respons från de boende och vi började bygga upp ett nätverk, berättar hon. 

Men eftersom poliserna ofta var ute i tjänst, var det svårt för de boende att kunna komma i kontakt med dem som de först lärt känna. Det blev svårt att skapa en dialog på detta sätt, och därför utsågs speciella grannsamverkanspoliser. Även en struktur med kontaktombud bland de boende utvecklades.

– Trots att vi är en mångkulturell stad med 25 talade språk, är Seattle idag en av USA:s tryggaste storstäder, med förhållandevis låg kriminalitet. Framgångsfaktorn med grannsamverkan är att vi avsatt personella resurser, personer som håller en kontinuerlig och aktiv dialog med de boende, säger Johnston.

Grannsamverkan är idag en välorganiserad verksamhet i Seattle. I cirka 30 procent av stadens bostadsområden bedrivs det grannsamverkan, vilket kan jämföras med genomsnittet på 11 procent i hela USA.

Polisen tar initiativ i Sverige

Grannsamverkan blev populärt i Sverige under mitten av 1980-talet. Till stor del drevs verksamheten av enskilda poliser runt om i landet. På nationell nivå startades samtidigt ett samverkansprojekt mellan polisen, bostadssektorn, säkerhetsbranschen, försäkringsbranschen och handeln, det så kallade Samverkan mot brott. Projektet blev början på den organisation som numera är huvudansvarig för grannsamverkan i Sverige. Grannsamverkan har utvärderats vid flera tillfällen av Brå och den brottsförebyggande effekten är tydlig. Med stöd av de positiva forskningsresultaten har metoden befästs och kommit att bli ett fast inslag i arbetet mot bostadsinbrott i Sverige.

Grannsamverkan – ett europeiskt samarbete mot framtidens brott

Grannsamverkan är i dag en del av det dagliga livet för miljontals människor runt om i världen. I år, femtio år efter det först tog form, bildas ett EU-nätverk för grannsamverkan. Ett nätverk för kunskapsutbyte på internationell nivå, i syfte att motverka dagens, och framtidens brottslighet.