Ny version av klassificering av brott

2017-08-31

Nu finns en ny version av Klassificering av brott med anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter som registrerar brott.

I publikationen presenteras brottskoderna i tabeller, tillsammans med juridisk information och brottsinformation. Brottskoderna är grupperade utifrån ett antal lagrum och efter varje tabell finns definitioner samt exempel på hur ett brott inom gruppen kan se ut och hur det ska kodas.

Om Klassificering av brott

I samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen sker årligen eller vid behov en översyn av brottskoderna.

Nya brottskoder kan införas som en följd av lagändringar, när den juridiska informationen har förändrats. Men de kan också införas efter det att statistikanvändare har uttryckt angelägna behov av nya eller förändrade brottskoder. Klassificering av brott justeras kontinuerligt för att öka tillgängligheten och förståelsen av anvisningarna. Detta görs efter kontakter med eller på uppmaning eller efterfrågan från polis och andra uppgiftslämnare till brottsstatistiken.

Publikationer

Klassificering av brott Anvisningar och regler (2017)