Personer med utrikesfödda föräldrar mer utsatta för brott

2013-11-05

Utsattheten för brott har minskat över de senaste sju åren. För vissa grupper som ensamstående föräldrar, personer som bor i lägenhet och personer med utrikes födda föräldrar är utsattheten dock fortfarande hög.

Utsattheten för brott har minskat över de senaste sju åren. För vissa grupper som ensamstående föräldrar, personer som bor i lägenhet och personer med utrikes födda föräldrar är utsattheten dock fortfarande hög. I den sistnämnda gruppen har utsattheten dessutom ökat under de senaste åren. Det visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

– När det gäller brott mot enskild person är barn till utrikes födda mer utsatta än andra grupper, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå. I den gruppen ser vi en ökning från drygt 9 procent år 2005 till nästan 16 procent år 2012. Samtidigt har utsattheten minskat i andra grupper.

Brott mot enskild person omfattar misshandel, hot, personrån, sexualbrott, bedrägerier och trakasserier.

Andel utsatta för brott mot enskild person

Ensamstående föräldrar särskilt utsatta

Andra grupper som är särskilt utsatta är ensamstående med barn och personer som bor i lägenhet. Av de som är ensamstående med barn uppger 15 procent att de utsattes för brott mot enskild person under 2012 och av personer som bor i lägenhet uppger drygt 14 procent att de utsattes för samma typer av brott under samma period. Motsvarande siffra för samtliga respondenter i undersökningen är 11 procent.

– Även om utsattheten för brott mot enskild person gått ner något bland ensamstående föräldrar och personer som bor i lägenhet, så ligger den konstant högre än utsattheten i andra grupper. Det gäller under hela mätperioden 2005–2012, säger Åsa Irlander, utredare på Brå.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU bygger på intervjuer med cirka 13 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroende för rättsväsendet. För fjärde gången publicerar Brå kapitlet om utsatthet tidigare.
Resultatet från hela undersökningen publiceras i januari 2014.

För mer information

Thomas Hvitfeldt, 08-401 87 37, e-post: thomas.hvitfeldt@bra.se; Emelie Färdeman, 08-401 87 78, e-post: emelie.fardeman@bra.se; Åsa Irlander, 08-401 87 51, e-post: asa.irlander@bra.se, alla utredare på Brå. De går även att nå på mobil: 070-241 56 54.