Rapport om skärpt skadeståndsansvar för vårdnadstagare

Den 15 december publiceras rapporten Utvärdering av reformen om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadstagare.

Läs mer