Handlagda brott 2017

Slutlig statistik över handlagda brott 2017 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 27 mars.