Konstaterade fall av dödligt våld 2017

Slutlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld för 2017 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 27 mars.