Tillsatta anställningar

  • Rådgivare på Brå/Cve


    2019-02-21
    Brå har beslutat att provanställa en rådgivare fr.o.m. den 1 mars 2019 och tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 augusti 2019, samt att provanställa en rådgivare fr.o.m. den 1 maj 2019 och tills vidare, dock längst t.o.m. den 31oktober 2019. Rådgivarna är för närvarande placerade vid centret mot våldsbejakande extremism.
  • Kommunikatör


    2019-02-21
    Brå har beslutat att provanställa en kommunikatör fr.o.m. den 1 april 2019 och tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 september 2019. Kommunikatören är för närvarande placerad vid enheten för Kommunikation.