Tillsatta anställningar

  • Testledare/testare


    2019-04-23
    Brå har beslutat att provanställa en testledare/testare fr.o.m. den 1 september 2019 och tills vidare, dock längst t.o.m. 29 februari 2020.