Tillsatta anställningar

 • Utredare


  2018-02-22
  Brå har beslutat att provanställa en utredare fr.o.m. den 5 mars 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 4 september 2018. Utredaren är placerad vid Center mot våldsbejakande extremism.
 • Handläggare


  2018-02-16
  Brå har beslutat att provanställa en handläggare fr.o.m. den 19 mars 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 18 september 2018. Handläggaren är placerad vid enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.
 • Personalspecialist 


  2018-02-05
  Brå har beslutat att provanställa en personalspecialist fr.o.m. den 12 februari 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 11 augusti 2018. Personalspecialisten är placerad vid enheten för Personal.