Tillsatta anställningar

  • Handläggare


    2018-11-29
    Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa en handläggare fr.o.m. den 3 december 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 31 januari 2020. Handläggaren är placerad vid enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.
  • Utredare


    2018-11-29
    Brå har beslutat att tidsbegränsat anställa en utredare fr.o.m. den 1 december 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 30 november 2019. Utredaren är placerad vid enheten för utvärdering och polisforskning.