Tillsatta anställningar

  • Statistiker 


    2018-04-18
    Brå har beslutat att provanställa en statistiker fr.o.m. den 1 augusti 2018 och tillsvidare, dock längst t.o.m. den 31 januari 2019. Statistikern är placerad vid enheten för rättsstatistik.