Tillsatta anställningar

  • Utredare/projektledare


    2019-06-18
    Brå har beslutat att provanställa en utredare/projektledare fr.o.m. den 23 september 2019 och tills vidare, dock längst t.o.m. den 23 mars 2020. Utredaren är för närvarande placerad vid enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.Brå har beslutat att provanställa en utredare/projektledare fr.o.m. den 1 oktober 2019 och tills vidare, dock längst t.o.m. den 1 april 2020. Utredaren är för närvarande placerad vid enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.
  • Verksjurist


    2019-06-11
    Brå har beslutat att provanställa en verksjurist fr.o.m. den 19 augusti 2019 och tills vidare, dock längst t.o.m. 18 februari 2020. Verksjuristen är placerad vid kansliet.