Sök stöd för att utvärdera ert projekt

2015-01-30

Brå fördelar ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

Syftet är att ta vara på kunskap att sprida vidare till stöd för andra lokala aktörers arbete med att förebygga brott utifrån sina förutsättningar.

Fokus på samverkan

Brå prioriterar utvärderingar/uppföljningar av insatser som sker inom ramen för samverkan mellan polis och kommun. Då avses utvärdering av insatser inom ramen för samverkansöverenskommelsen, inte samverkan i sig.

Det Brå främst vill ha kunskap om, och som man kan söka ekonomiska medel för att genomföra, är utvärderingar/uppföljningar av insatser som utgår från en tydlig kartläggning av lokala problem.

Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år.

Ansök om stödet här

Läs mer