Medborgardialog handlar om att förstå behovet

2015-02-10

Budskapet från Polisen var tydligt under Brås och SKL:s konferens om den nya  polismyndigheten: nu ska samverkan mellan kommun och polis vässas med hjälp av medborgarlöften. Här kan du se filmerna från konferensen.

Den 27 januari genomförde Brå och SKL en trygghetsdag med rubriken Ny polismyndighet – vad innebär det för det lokala brottsförebyggande arbetet?


Här kan du se filmer och annan dokumentation från konferensen


Under 2008 infördes samverkansöverenskommelser för att förstärka polisens lokala förankring. Nu ska det arbetet ytterligare vässas med hjälp av medborgarlöften. Under hösten har ett pilotprojekt genomförts för att ta fram en modell för arbetet. Medborgarlöften ska finnas i alla kommuner i Sverige och bland annat utgå från genomförda medborgardialoger. 

– Att arbeta med lokala medborgarlöften är en utveckling av att arbeta med samverkansprocessen. Löftet innebär att polis och kommun tydligt kommunicerar vad som är problemet, vilka konkreta åtgärder som de kommer att vid ta och hur det ska följas upp. Löftet är en skarp form. Det är inte en löst hållen ambition, sa Johan Dixelius, från Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten, som deltog i konferensen.

Jämbördiga parter

Rikspolischef Dan Eliasson framhöll i sitt anförande att den nya Polismyndigheten innebär helt nya möjligheter i och med att mandaten för beslut flyttats ut till den lokala nivån. Samtidigt understryker han att uppdraget att öka trygghet och minska brottslighet är inget som polisen kan klara själv utan att det är viktigt att kommunen och polisen gör det tillsammans som jämbördiga parter.

– Vi vill sträcka ut en hand. Det ska vara väldigt klart och tydligt att vi gör det här tillsammans. Vi ska satsa en större del av våra resurser på det lokala polisarbetet, sa Dan Eliasson.


Konferensen var en fortsättning på de seminarier som genomfördes våren 2014. En fortsatt dialog på temat är Råd för framtiden den 24-25 mars i Sundsvall.